Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2020

 

9. 2. 2021

Ve 4. čtvrtletí roku 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v Olomouckém kraji ubytovalo pouze 35,8 tis. hostů, tj. o 120 tisíc hostů méně než ve stejném období předchozího roku (o 77,2 % méně). Počet přenocování meziročně poklesl o 64,2 % na 156,8 tis. nocí. Podle předběžných výsledků za celý rok 2020 dosáhl pokles počtu ubytovaných hostů v kraji 39,0 % a pokles přenocování 31,7 %.

4. čtvrtletí 2020

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Olomouckém kraji zaznamenala díky omezení ubytovacích služeb další propad. Podle předběžných údajů se v průběhu října, listopadu a prosince ubytovalo v HUZ v Olomouckém kraji 35,8 tis. hostů, včetně 3,1 tis. hostů ze zahraničí. Meziroční úbytek hostů dosáhl 77,2 %. Domácích hostů byla jen čtvrtina (26,0 %) z jejich počtu ve stejném období předchozího roku a zahraničních hostů byla jen jedna desetina (10,0 %).

Přijatá vládní opatření znamenala pokles počtu ubytovaných hostů v celé republice (o 85,9 %). Během 4. čtvrtletí využilo ubytovacích služeb celkem 662,7 tis. hostů, což bylo o 4 miliony hostů méně než před rokem. Největší pokles byl zjištěn v Praze (o 92,9 %) a v Jihočeském kraji (o 85,0 %).

V posledním čtvrtletí roku 2020 bylo v HUZ v Olomouckém kraji evidováno 156,8 tis. přenocování ubytovaných hostů. Oproti údajům za srovnatelné období předchozího roku to bylo o 281 tisíc přenocování méně (o 64,2 % méně). Domácí hosté se ubytovali na 148,2 tis. nocí a zahraniční na 8,6 tis. nocí. To představovalo jen 39,3 % počtu přenocování u rezidentů a 14,1 % počtu přenocování nerezidentů ve srovnání se 4. čtvrtletím 2019.

V celé České republice poklesl počet přenocování o 81,3 %. V HUZ strávili hosté 2,1 mil. nocí, a to bylo o 9,2 milionu nocí méně než ve 4. čtvrtletí 2019. Největší pokles byl zaznamenán v Praze (pokles o 93,2 %) a dále v Jihomoravském kraji (pokles o 79,1 %).

 

1. až 4. čtvrtletí 2020

Díky lepším výsledkům na začátku roku a v letních měsících činil celkový pokles počtu ubytovaných hostů v HUZ v Olomouckém kraji 39,0 %. Podle předběžných výsledků se v zařízeních na území kraje během roku 2020 ubytovalo 464,8 tis. hostů, z toho 46,6 tis. hostů pocházelo z ciziny. Hosté se ubytovali na 1 580,3 tis. nocí. To znamenalo o 31,7 % přenocování méně než v roce 2019. Průměrný počet přenocování dosáhl 3,4 nocí, z toho u domácích hostů 3,5 nocí a u nerezidentů 2,3 nocí.

Mezi nerezidenty bylo nejvíce hostů z Polska (12,9 tis.), kteří se ubytovali na 27,4 tis. nocí. Dále to byli hosté ze Slovenska (11,2 tis.) s 24,2 tis. přenocování a hosté z Německa (5,9 tis.), kteří strávili v HUZ na území kraje 15,2 tis. nocí. Přes tisíc hostů pocházelo z Rakouska (2,2 tis.), Ukrajiny (1,6 tis.), Ruska (1,4 tis.), Itálie (1,1 tis.), Nizozemska (1,0 tis.) a Francie (1,0 tis.).

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz
Tel.: 585 731 516

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2020 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2020 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2020 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v roce 2020
  • Graf - Hosté v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Přenocování v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí