Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

30. 11. 2021

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 byla na území Olomouckého kraje zahájena výstavba 1 174 bytů. Jejich počet byl nejnižší za uplynulých 5 let. Celkový počet zahájených bytů se meziročně snížil o 18,5 % v důsledku propadu nové výstavby. Během prvních devíti měsíců letošního roku bylo v kraji dokončeno výjimečných 1 507 bytů. Jednalo se o druhou nejvyšší hodnotu za posledních 20 let.

Zahájené byty – Nejvyšší meziroční propad mezi všemi kraji

Podle předběžných údajů bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2021 v Olomouckém kraji zahájeno 1 174 bytů, tj. o 18,5 % méně než ve stejném období předchozího roku. V novostavbách, které reprezentují klíčovou skupinu rezidenční výstavby, bylo zahájeno 982 bytů. Meziročně jejich počet klesl o 21,3 % na pětileté minimum. Zbývajících 192 bytů bylo zahájeno v rámci změn již dokončených staveb, což souhlasilo s hodnotou z 1 až 3. čtvrtletí 2020. Z celkového počtu 1 174 zahájených bytů bylo 34,9 % z nich situováno v okrese Olomouc (410 bytů), 26,2 % v okrese Prostějov (308 bytů), 18,9 % v okrese Přerov (222 bytů), 12,5 % v okrese Šumperk (147 bytů) a 7,4 % v okrese Jeseník (87 bytů). V rámci Olomouckého kraje byl citelný meziroční pokles počtu zahájených bytů sledován na Olomoucku (o 281 bytů, tj. o 40,7 %). Meziroční růst charakterizoval pouze Přerovsko (o 34 bytů, tj. o 18,1 %) a Jesenicko (o 19 bytů, tj. o 27,9 %).

Nejvyšší podíl zahájených bytů v Olomouckém kraji připadal na novostavby rodinných domů. V nich bylo zahájeno 780 bytů, tj. 66,4 % z celku. V rámci kraje bylo nejvíce bytů v nových rodinných domech zahájeno v nejlidnatějším okrese Olomouc (273 bytů, tj. 35,0 %). S odstupem následovaly okresy Prostějov (21,3 %), Přerov (19,9 %) a Šumperk (17,4 %), ve kterém podíl zahájených bytů v nových rodinných domech dosáhl 92,5 %. Nejméně bytů v novostavbách rodinných domů bylo zahájeno v okrese Jeseník (50 bytů, tj. 6,4 %).

Druhý nejvyšší počet nově zahájených bytů v kraji byl budován v nových bytových domech. V těchto stavbách bylo zahájeno 199 bytů, tj. 17,0 % z celku. Díky výraznému meziročnímu poklesu (o 53,1 %) byl zjištěný podíl po kraji Moravskoslezském, Ústeckém a Kraji Vysočina čtvrtý nejnižší v České republice. Více než polovina v kraji zahájených bytů v nových bytových domech byla situována netradičně na Prostějovsku (107 bytů, tj. 53,8 %), a to především díky útlumu developerské výstavby v krajském městě Olomouci. S odstupem následovaly okresy Olomouc (30,2 %), Jeseník (12,6 %) a Přerov (3,5 %). Na Šumpersku nebyla ve sledovaném období zahájena výstavba žádného nového bytového domu.

V České republice byla v prvních devíti měsících letošního roku zahájena výstavba 32 435 bytů. Meziročně se jejich počet zvýšil o 19,5 %. Meziroční růst zahájené bytové výstavby charakterizoval 11 krajů, absolutně i relativně nejvíce Prahu (o 2 313 bytů, tj. o 65,0 %). Trojice krajů zaznamenala trend opačný, a to kraj Olomoucký (o 18,5 %), Zlínský (o 11,3 %) a Plzeňský (o 2,8 %). Téměř polovina všech zahájených bytů v České republice se nacházela v Praze (5 873 bytů), kraji Středočeském (5 646 bytů) a Jihomoravském (4 573 bytů).

 

Dokončené byty – Druhý nejvyšší počet za posledních 20 let

V 1. až 3. čtvrtletí 2021 bylo v Olomouckém kraji dokončeno 1 507 bytů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu o 1,1 % na druhou nejvyšší hodnotu od počátku měsíčního publikování dokončené bytové výstavby v roce 2006. Počet a struktura zahájených bytů se s jistým zpožděním, odpovídajícímu běžné délce výstavby, promítá do počtu a struktury bytů dokončených. Zcela nejvíce bytů je v rámci kraje dlouhodobě dokončováno v okrese Olomouc. V 1. až 3. čtvrtletí 2021 zde bylo dokončeno 828 bytů (tj. 54,9 % z celého kraje). V republikovém pohledu byl v okrese Olomouc dokončen druhý nejvyšší počet bytů ze všech 77 okresů, a to po Praze (3 685 bytů). Současně bylo na jeho území zkolaudováno více bytů než v celém kraji Libereckém nebo Karlovarském. S výrazným odstupem a v dalším pořadí byl nejvyšší počet dokončených bytů v kraji sledován v okrese Prostějov (269 bytů, tj. 17,9 %), Šumperk (187 bytů, tj. 12,4 %) a Přerov (177 bytů, tj. 11,7 %). Nejnižší počet náležel okresu Jeseník (46 bytů, tj. 3,1 %). V místech s největší stavební aktivitou, tj. na Olomoucku a Prostějovsku, se počet dokončených bytů meziročně snížil, a to o 5,7 %, resp. o 11,8 %. Opačný trend zaregistroval okres Přerov (meziroční růst o 65,4 %) a Šumperk (meziroční růst o 25,5 %).

V novostavbách rodinných domů bylo zkolaudováno 807 bytů (tj. 53,6 % z celkového počtu) a v novostavbách bytových domů 595 bytů (tj. 39,5 %). Jestliže počet dokončených bytů v novostavbách rodinných domů odpovídal zcela nejvyšší hodnotě od počátku měsíčního sledování tohoto ukazatele v roce 2006, v novostavbách bytových domů se jednalo o tříleté minimum. I přesto se v nových bytových domech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 dokončil třetí nejvyšší počet bytů za stejné období od roku 2010.

Nejvyšší koncentrace bytové výstavby je tradičně soustředěna v Olomouci a jeho dostupném okolí. V novostavbách rodinných domů bylo v okrese Olomouc zkompletováno 312 jednotek (tj. 38,7 % z krajského celku), v novostavbách bytových domů dokonce 479 jednotek (tj. 80,5 %). Nejvíce bytů v nových rodinných domech bylo po okrese Olomouc dokončeno v okresech Prostějov (166 bytů, tj. 20,6 %), Šumperk (163 bytů, tj. 20,2 %) a Přerov (133 bytů, tj. 16,5 %). Nejméně jich bylo zkolaudováno na Jesenicku (33 bytů, tj. 4,1 %). Nejvíce bytů v nových bytových domech bylo po okrese Olomouc dokončeno v okrese Prostějov (72 bytů, tj. 12,1 %).

V České republice bylo během ledna až září 2021 dokončeno 24 282 bytů, tj. o 4,2 % více než ve stejném období loňského roku. Jednalo se o druhý nejvyšší počet za srovnatelné období v uplynulých 12 letech. Meziroční růst dokončených bytů zapříčinil především 14% přírůstek bytů v novostavbách bytových domů. Růst dokončené bytové výstavby zaznamenalo 10 ze 14 krajů. Meziroční pokles charakterizoval kraj Zlínský, Středočeský, Jihočeský a Karlovarský. Relativně nejvyšší přírůstek vykázal Kraj Vysočina (o 24,9 %) následovaný krajem Pardubickým (o 16,6 %). Přes 47,2 % všech dokončených bytů v České republice se nacházelo v kraji Středočeském (4 627 bytů), Praze (3 685 bytů) a kraji Jihomoravském (3 158 bytů).

Více informací naleznete v časových řadách.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Bytová výstavba v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 - komentář
  • Zahájené byty v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Dokončené byty v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Graf - Zahájené byty v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí
  • Graf - Dokončené byty v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí