Vývoj průměrných mezd v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji dosažená v roce 2018 meziročně vzrostla o 8,1 %. Reálně se mzda zvýšila o 5,9 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen průměrná mzda) v Libereckém kraji v roce 2018 činila 29 725 Kč (přepočteno na plně zaměstnané osoby) a ve srovnání s rokem 2017 vzrostla o 2 228 Kč. Nominální nárůst představoval 8,1 %, reálný vzhledem k 2,1% zvýšení spotřebitelských cen v České republice 5,9 %.

Meziroční zvýšení průměrné mzdy o více než 2 tis. korun bylo vykázáno jak v celé České republice, tak také ve všech zbývajících krajích. V případě České republiky přírůstek činil 2 390 Kč. Mezi kraji si nejnižší absolutní přírůstek ve výši 2 065 Kč připsal Pardubický kraj, nejvyšší přírůstek byl vykázán v Hlavním městě Praze (2 676 Kč). Relativní nárůst mzdy v celé České republice dosáhl 8,1 %, reálně se mzda zvýšila o 5,9 %. Mezi kraji se nominální (reálné) zvýšení pohybovalo od 7,2 % (resp. 5,0 %) v Hlavním městě Praze do 8,8 % (6,6 %) v krajích Středočeském, Královéhradeckém a Olomouckém.

Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

Průměrná mzda v našem kraji byla mezi kraji 5. nejvyšší, o 2 160 Kč byla nižší než průměrná mzda v celé České republice, která  představovala 31 885 Kč. Nad republikovým průměrem se pohybovala mzda v Hlavním městě Praze (40 011 Kč, +8 126 Kč) a ve Středočeském kraji (32 492 Kč, +607 Kč). Nejnižší mzda mezi kraji byla vykázána v Karlovarském kraji – o 3 882 Kč byla nižší než průměr za ČR a činila 28 003 Kč.

Pozitivně se v roce 2018 v Libereckém kraji vyvíjela také zaměstnanost. Subjekty s pracovištěm v kraji zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 148,7 tis. osob (tj. 3,7 % z republikového úhrnu) a meziročně došlo k nárůstu o 2,7 tis. osob (1,9 %). Průměrný evidenční počet zaměstnanců vzrostl, s výjimkou Karlovarského kraje (pokles o 0,2 %), také v ostatních krajích. Nejvyšší absolutní i relativní přírůstek vykázalo Hlavní město Praha (29,1 tis. osob, 3,6 %), ve kterém byla soustředěna jedna pětina z republikového úhrnu 4 066,2 tis. zaměstnanců.

Ve 4. čtvrtletí roku 2018 činila průměrná mzda v Libereckém kraji 31 666 Kč, absolutní meziroční mzdový nárůst představoval 2 074 Kč. Nominálně mzda vzrostla o 7,0 %, s ohledem na 2,1% navýšení spotřebitelských cen v České republice v uvedeném období se reálně zvýšila o 4,8 %. Rozdíl mezi průměrnou mzdou za Českou republiku, která při 6,9% nominálním a 4,7% reálném nárůstu dosáhla částky 33 840 Kč, a krajskou hodnotou činil 2 174 Kč.

Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)

Meziroční zvýšení mezd bylo vykázáno také ve všech zbývajících krajích. Relativně nejdynamičtěji vzrostly mzdy ve Zlínském kraji (+8,0 %), nejpomalejší nárůst byl vykázán v Karlovarském kraji (+5,4 %). Absolutně největší přírůstek průměrné mzdy byl dosažen v Hlavním městě Praze (+2 552 Kč), nejnižší v Karlovarském kraji (+1 528 Kč). Nad republikovým průměrem se pohybovala mzda zaměstnanců opět pouze v Hlavním městě Praze (o 8 011 Kč) a ve Středočeském kraji (o 453 Kč). Nejvíce „podprůměrná“ (o 4 137 Kč) a mezi kraji nejnižší mzda byla vykázána v Karlovarském kraji (29 703 Kč). Mzda vykázaná v tomto období v našem kraji byla mezi kraji České republiky 5. nejvyšší.

Ve 4. čtvrtletí 2018 subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 149,2 tis. osob, tj. meziročně o 0,7 tis. osob (0,4 %) více. Vyšší zaměstnanost vykázalo ještě dalších 9 krajů. V Ústeckém kraji se počet zaměstnanců meziročně nezměnil a ve 3 krajích zaměstnanost naopak poklesla, nejvýrazněji v Karlovarském kraji (o -1,1 %).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Vývoj průměrných mezd v 1. až 4. čtvrtletí 2018 - komentář
 • Metodické vysvětlivky Odkaz [nové okno]
 • Tabulky
 • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1 až 4. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
 • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
 • Grafy
 • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
 • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
 • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (4. čtvrtletí 2018/4. čtvrtletí 2017)
 • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (přepočtené osoby)
 • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (1. až 4. čtvrtletí 2018/1. až 4. čtvrtletí 2017)