Vývoj průměrných mezd v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen průměrná mzda) v Libereckém kraji v roce 2017 dosáhla hodnoty 27 393 Kč (přepočteno na plně zaměstnané osoby) a ve srovnání s rokem 2016 vzrostla o 1 858 Kč. Nominální nárůst představoval 7,3 %, reálný vzhledem k 2,5% zvýšení spotřebitelských cen v České republice pak 4,7 %.

Meziroční zlepšení mzdové úrovně bylo vykázáno jak v celé České republice, tak také ve všech zbývajících krajích. V absolutním vyjádření se mzda v České republice meziročně zvýšila o 1 929 Kč. Nejnižší přírůstek ve výši 1 649 Kč si mezi kraji připsal Moravskoslezský kraj, nejvyšší Středočeský kraj (2 152 Kč). Relativní republikový nárůst představoval 7,0 %, reálně se mzda zvýšila o 4,4 %. Mezi kraji se nominální (reálné) zvýšení pohybovalo od 5,7 % (resp. 3,1 %) v Hlavním městě Praze do 8,5 % (5,9 %) v Karlovarském kraji.

Graf – Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1.–4. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)

Průměrná mzda v našem kraji se o 2 111 Kč pohybuje pod republikovým průměrem (29 504 Kč) a mezi kraji je 5. nejvyšší. Více než republikový průměr pobírali zaměstnanci pouze v Hlavním městě Praze (37 288 Kč, +7 784 Kč) a ve Středočeském kraji (29 917 Kč, +413 Kč). O 3 921 Kč nižší než průměr za ČR byla nejnižší mzda mezi kraji, která byla vykázána v  Karlovarském kraji (25 583 Kč).

Pozitivně se v uplynulém roce v našem kraji vyvíjela také zaměstnanost. Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 145,8 tis. osob, tj. meziročně o 2,9 tis. osob (2,0 %) více. Počet zaměstnaných vzrostl také ve všech zbývajících krajích. Nejvyšší absolutní i relativní přírůstek vykázalo Hlavní město Praha (24,2 tis. osob, 3,1 %) a průměrný evidenční počet zaměstnanců činil 813,1 tis. osob (tj. jedna pětina republikového úhrnu 3 997,8 zaměstnanců). Nejpomaleji rostl počet zaměstnanců v Plzeňském kraji (+0,1 %).

Pouze ve 4. čtvrtletí 2017 průměrná mzda v Libereckém kraji činila 29 528 Kč, meziroční mzdový nárůst představoval 2 237 Kč. Nominálně mzda vzrostla o 8,2 %, s ohledem na 2,6% navýšení spotřebitelských cen v České republice se reálně zvýšila o 5,5 %. Uvedené období bylo z pohledu mezd úspěšné jak v celé České republice, tak v jejích krajích. Absolutní přírůstek mzdy v České republice představuje 2 337 Kč, nominálně se zvýšila o 8,0 %, reálně o 5,3 %. Nejvíce si polepšili zaměstnanci ve Středočeském kraji, když na svých výplatních páskách měli o 2 448 Kč více, nejméně zaměstnanci v Olomouckém kraji (+ 2 126 Kč). Mezi kraji se nominální (reálné) zvýšení pohybovalo od 6,6 % (resp. 3,9 %) v Hlavním městě Praze do 9,3 % (6,5 %) v Karlovarském kraji.

Graf – Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 4. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)

Mzda vykázaná v tomto období v Libereckém kraji je mezi kraji České republiky 5. nejvyšší, o 2 118 Kč je nižší než průměrná mzda za celou Českou republiku (31 646 Kč). Pomyslný mezikrajský mzdový žebříček opět vede Hlavní město Praha s 39 173 Kč, hodnota je o 7 527 Kč vyšší než republikový průměr. Také v pořadí druhém Středočeském kraji překročila mzda ve výši 31 951 Kč průměr za ČR, tentokráte o 305 Kč. Poslední místo opět patří Karlovarskému kraji – průměrná mzda zde dosáhla 27 810 Kč, tj. necelé 4 tis. pod mzdou za ČR.

Ve 4. čtvrtletí 2017 subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 148,0 tis. osob, tj. meziročně o 4,1 tis. osob (2,8 %) více. Zaměstnanost se zvýšila také ve všech zbývajících krajích. Nejrychlejší nárůst počtu zaměstnanců opět vykázalo Hlavní město Praha (+3,1 %), přírůstek vykázaný v Libereckém kraji byl druhý nejvyšší. V Plzeňském kraji se počet zaměstnanců zvýšil o pouhých 0,4 %.

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)
  • Grafy
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1.–4. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (1.–4. čtvrtletí 2017/1.–4. čtvrtletí 2016)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 4. čtvrtletí 2017 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (4. čtvrtletí 2017/4. čtvrtletí 2016)