Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

V průběhu roku 2018 vydaly stavební úřady v Libereckém kraji 3 217 stavebních povolení a ohlášení, meziročně tak došlo k 3,0% nárůstu zájmu o výstavbu. Investiční aktivita se meziročně zvýšila již jen v Kraji Vysočina (o 1,3 %) a Plzeňském a Středočeském kraji (shodně o 0,5 %). v ostatních krajích, stejně jako v celé České republice, počet vydaných stavebních povolení poklesl. Nejvýraznější pokles vykázalo Hlavní město Praha, a to o 21,5 %.

Graf - průměrná hodnota stavebního povolení v krajích

V úhrnu za Českou republiku bylo vydáno 81 174 povolení (meziročně o 3,6 % méně). Liberecký kraj se na tomto počtu podílel 4,0 %, což je v rámci mezikrajského srovnání druhý nejnižší podíl. Nejvyšší stavební aktivita byla zaznamenána ve Středočeském kraji, ve kterém bylo ve sledovaném období vydáno 16 471 povolení (tj. 20,3 % republikového úhrnu). Opačně tomu bylo v Karlovarském kraji (2 144 povolení, tj. 2,6 %).

Více než polovina stavebních povolení vydaných v Libereckém kraji směřovala na výstavbu budov (1 756 rozhodnutí), a to především bytových (1 056 povolení, tj. 60,1 % z celkového počtu povolení na budovy). Na stavby určené k ochraně životního prostředí připadlo 650 povolení (20,2 % všech rozhodnutí), na ostatní stavby pak 811 povolení (25,2 %).

Orientační hodnota povolení vydaných ve sledovaném období v Libereckém kraji meziročně klesla o 6,9 % na 8 392 mil. Kč. Nižší hodnotu zaznamenal pouze kraj Karlovarský. Meziroční pokles orientační hodnoty staveb vykázalo také dalších 6 krajů, nejvíce se hodnota snížila v Ústeckém kraji (o 32,3 %). Naopak vyšší hodnota staveb ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 byla zaznamenána v 7 regionech, nejvýraznější nárůst o 19,5 % byl vykázán v Plzeňském kraji.

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji nejvyšší částka z  orientační hodnoty směřovala do výstavby budov (6 541 mil. Kč, tj. 77,9 %), na výstavbu související s ochranou životního prostředí připadlo 347 mil Kč. (4,1 %), na ostatní stavby 1 504 mil. (17,9 %).

Na 1 stavební povolení vydané v Libereckém kraji připadla částka 2 609 tis. Kč, tj. 1 802 tis. Kč pod průměrem za Českou republiku a 2. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejnižší průměrná hodnota byla vykázána v Jihočeském kraji (2 539 tis. Kč), nejvyšší v Hlavním městě Praze (7 502 tis. Kč).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Struktura vydaných stavebních povolení na budovy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018