Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

(předběžné výsledky)

V Libereckém kraji přibylo letos v prvním čtvrtletí 152 obyvatel, a to pouze zásluhou zahraniční migrace. Počet zemřelých převýšil živě narozené děti o 125 osob, vnitřním stěhováním kraj ztratil 145 obyvatel. Na konci března tak žilo v kraji 443 842 obyvatel.

Graf: Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji

Podle předběžných výsledků k 31. březnu 2020 žilo na území Libereckého kraje celkem 443 842 obyvatel (z toho 50,7 % žen) a od počátku roku se počet obyvatel zvýšil o 152 osob. Přirozenou měnou kraj ztratil 125 obyvatel a naopak 277 obyvatel získal stěhováním, přičemž se na tomto podílela pouze zahraniční migrace. Počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 422 osob, naopak v rámci vnitřního stěhování kraj o 145 osob přišel.

Jediným okresem Libereckého kraje, který vykázal ztrátu celkového počtu obyvatel, byl okres Jablonec nad Nisou (-22 osob, v přepočtu na 1 000 obyvatel -1,0 osob). V ostatních okresech kraje byl zaznamenán celkový přírůstek – v okrese Liberec +148 osob (+3,4 ‰), v okrese Semily +22 osob (+1,2 ‰) a v okrese Česká Lípa +4 osoby (+0,2 ‰). Ve všech okresech kraje zemřelo v prvním čtvrtletí letošního roku více obyvatel, než se narodilo a vykázaly tak přirozený úbytek obyvatel. Současně však všechny okresy zaznamenaly přírůstek obyvatel stěhováním, avšak pouze zásluhou zahraniční migrace.

Zvýšení počtu obyvatel vykázalo od počátku roku 2020 dalších šest krajů České republiky, mezi kterými dominoval Středočeský kraj (+3 044 osob, +8,8 osob na 1000 obyvatel). Naopak pouze o 4 osoby se rozrostl Kraj Vysočina. Nejvyšší propad vykázal Moravskoslezský kraj (-2 005 osob, -6,7 ‰), nejnižší úbytek byl zaznamenán v Olomouckém kraji (-179 osob, -1,1 ‰). V celé České republice se počet obyvatel zvýšil o 425 osob (tj. +0,2 osob na 1 000 obyvatel) a k 31. 3. 2020 zde žilo 10 694 364 osob. Pouze Hlavní město Praha vykázalo jak přirozený přírůstek obyvatel, tak přírůstek stěhováním. U 6 krajů se k úbytku obyvatel přirozenou měnou přidal také úbytek obyvatel stěhováním.

Graf: Živě narozené děti podle legitimity

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku se v Libereckém kraji živě narodilo 1 106 dětí (z toho 578 chlapců), tj. v přepočtu na 1 000 obyvatel 10,0 dětí. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 přišlo na svět o 2 děti (0,2 %) méně. Jako první se narodilo 43,8 % živě narozených dětí, 40,8 % dětí se narodilo jako druhé a 15,5 % jako třetí a další. Mimo manželství se narodilo 53,4 % dětí a v mezikrajském žebříčku Libereckému kraji patřila po krajích Karlovarském (66,7 %) a Ústeckém (62,0 %) 3. nejvyšší pozice. Mezi okresy našeho kraje byl nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství vykázán v okrese Česká Lípa (56,7 %), následoval okres Jablonec nad Nisou (56,1 %). Mezi 77 okresy České republiky jim patřila 16. a 17. pozice. Na vrcholu tohoto žebříčku byl se 72,3% podílem okres Jeseník, nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl dosažen v okrese Blansko (38,3 %).

Ve sledovaném období v Libereckém kraji zemřelo 1 231 osob (z toho 649 mužů, tj. 52,7 % z celkového počtu). Meziročně došlo k nárůstu počtu úmrtí o 2 osoby (0,2 %), na 1 000 obyvatel připadlo 11,2 zemřelých. Do 28 dnů od narození zemřely 2 děti a novorozenecká úmrtnost dosáhla 1,8 ‰. Do jednoho roku skonaly 4 děti, kojenecká úmrtnost tak činila 3,6 ‰. Mezi zemřelými byla nejčetněji zastoupena věková skupina osob ve věku 70–79 let (30,4 % z celkového počtu zemřelých), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 80–89 let (29,4% podíl).

Do Libereckého kraje se v průběhu 1. čtvrtletí přistěhovalo 774 osob z jiných krajů České republiky (meziroční pokles o 10,3 %), 700 osob z ciziny (nárůst o 28,9 %). Do jiných krajů se odstěhovalo 919 osob (meziročně o 2,5 % méně), do zahraničí 278 osob (meziročně +49,5 %).

V 1. čtvrtletí 2020 bylo v Libereckém kraji uzavřeno 153 sňatků (meziročně více o 10 událostí, tj. 7,0 %) a v případě 71 sňatků (46,4 %) byli oba snoubenci svobodní. Do konce března letošního roku nabylo právní moci 263 rozvodů, tj. o 77 událostí (22,6 %) méně než ve srovnatelném období roku 2019. Ženy podaly 33,1 % návrhů, v 41,4 % rozvodů se jednalo o společný návrh. Mezi rozvedenými manželstvími bohužel z 60,8 % převažovaly svazky s nezletilými dětmi. V 78,3 % se jednalo o první rozvod muže, v 79,5 % o první rozvod ženy.

Více informací v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2020

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Stav a pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
 • Podíl dětí narozených mimo manželství podle okresů České republiky v 1. čtvrtletí 2020
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel v Libereckém kraji a jeho okresech na 1 000 obyvatel
 • Pohyb obyvatel podle krajů na 1 000 obyvatel v 1. čtvrtletí 2020
 • Sňatečnost podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
 • Živě narození na 1 000 obyvatel podle krajů 1. čtvrtletí 2020
 • Zemřelí na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
 • Živě narozené děti podle legitimity a krajů v 1. čtvrtletí 2020
 • Zemřelí v Libereckém kraji podle věku v 1. čtvrtletí 2020
 • Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji