Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2019

 

K 15. červenci 2019 zpracoval Český statistický úřad již druhé zpřesněné odhady produkce základních druhů obilovin a vybraných zemědělských plodin.

Podle těchto zpřesněných odhadů se v Libereckém kraji očekává sklizeň základních obilovin (tj. vč. triticale, ale bez kukuřice na zrno a ostatních obilovin) ve výši 107 271 tun při průměrném výnosu 5,38 t/ha. Proti odhadu z 10. 6. 2019 to představuje zvýšení objemu produkce o 913 tun (0,9 %), ve srovnání s loňskou sklizní pak nárůst o 4 349 tun (4,2 %). U hektarového výnosu se jedná o nárůst ve výši 0,36 t/ha (7,2 %). U pšenice celkem se počítá s produkcí 68 743 tun, nárůst ve srovnání se sklizní v roce 2018 je vyčíslen na 2 668 tun (4,0 %). Sklizeň pšenice ozimé by se měla navýšit o 7 291 tun na 65 710 tun, naopak sklizeň pšenice jarní by měla být nižší o 4 623 tun (-60,4 %) a měla by dosáhnout pouze 3 033 tun. U ječmene celkem se předpokládá sklizeň nižší o  599 tun (-2,8 %) a měla by dosáhnout 20 786 tun. Pokles sklizně se očekává u ječmene jarního (o 3 772 tun), naopak u ječmene ozimého by mělo dojít k nárůstu sklizně o 3 173 tun. Vyšší sklizeň se očekává také u žita ozimého a jarního (o 2 208 tun), sklizeno by mělo být 5 895 tun této plodiny. Hektarový výnos pšenice je odhadován na 5,66 tun (loňská skutečnost 5,29 tun), ječmene na 5,35 tun (4,94 tun) a žita na 5,10 tun (4,75 tun). Zvýšení očekávané sklizně je také patrné u triticale (o 37,7 %), jehož sklizeň by při hektarovém výnosu 4,86 tun měla dosáhnout 7 267 tun.

V případě úrody řepky je oproti výsledkům z roku 2018 odhadován pokles výnosu na hodnotu 3,13 tun/ha (-8,8 %) a její celková sklizeň by pak mohla dosáhnout 14 947 tun, tedy o 26,9 % méně.

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 7. 2019

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2019

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin v Libereckém kraji k 15. 7. 2019
  • Grafy
  • Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2009 až 2019