Obyvatelstvo ve městech Libereckého kraje v roce 2018 (předběžné údaje)

 

K 31. 12. 2018 žilo ve 39 městech Libereckého kraje 341 510 obyvatel, tj. o 515 osob (0,2 %) více než na konci roku 2017. Počet městských obyvatel vzrostl zásluhou stěhování – počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 548 osob. Záporné saldo bylo vykázáno v případě přirozené měny, počet zemřelých přesáhl počet živě narozených o 33 osob. Podíl městského obyvatelstva nepatrně poklesl, a to o 0,1 procentního bodu na 77,2 %.

Graf: Počet obyvatel ve vybraných městech Libereckého kraje

Celkový absolutní přírůstek byl vykázán v 18 městech Libereckého kraje. Absolutně nejvyšší přírůstek byl dosažen v Liberci (o 466 osob), v přepočtu na 1 000 obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou (+19,1 osob). V 19 městech došlo k meziročnímu úbytku počtu obyvatel. Nejvyšší absolutní ztrátu zaznamenaly Semily (-54 obyvatel), relativně nejvíce obyvatel ubylo v Desné (‑15,4 osob na 1 000 obyvatel). Ve městech Harrachov a Raspenava se údaj o počtu obyvatel ve srovnání s koncem roku 2017 nezměnil.

Kladného výsledku přirozené měny dosáhlo 15 měst, záporného 22 města a ve dvou případech (Osečná a Rovensko pod Troskami) se počet živě narozených rovnal počtu zemřelých. Stěhováním nové obyvatele získalo 21 měst. Pouze v 8 městech bylo zároveň vykázáno kladné přirozené a migrační saldo, 10 měst registrovalo snížení počtu obyvatel jak v důsledku přirozené měny, tak stěhováním obyvatel.

Nejmenším městem Libereckého kraje bylo ke konci roku 2018 s 1 116 obyvateli město Osečná. Na opačném konci žebříčku se 104 445 obyvateli se nachází město Liberec, které je zároveň pátým největším městem v České republice.

Podle stavu k 1. 1. 2018 bylo v České republice celkem 605 měst, ve kterých žilo 7 346 931 obyvatel (tj. 69,0 % z celkového počtu 10 649 800 obyvatel). Nejlidnatějším městem byla s 1 308 632 obyvateli Praha, naopak nejmenším z pohledu počtu obyvatel město Přebuz v okrese Sokolov se 73 obyvateli. Mezi 50 největších měst v České republice patří také Jablonec nad Nisou (23. místo a 45 802 obyvatel) a Česká Lípa (27. místo a 37 444 obyvatel), mezi 100 největších měst se zařadilo ještě město Turnov (91. místo a 14 334 obyvatel).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 • Obyvatelstvo ve městech Libereckého kraje v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje v roce 2018
 • Bilance počtu obyvatel v 50 největších městech České republiky v roce 2018
 • Grafy
 • Pohyb obyvatel ve městech Libereckého kraje na 1 000 obyvatel v roce 2018
 • Vývoj počtu obyvatel v okresních městech Libereckého kraje
  Vývoj počtu obyvatel v okresních městech Libereckého kraje
 • Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Libereckém kraji
 • Struktura měst podle počtu obyvatel v Libereckém kraji v roce 2018