Obyvatelstvo ve městech Libereckého kraje v roce 2017

 

(předběžné údaje)

Ve 39 městech Libereckého kraje k 31. 12. 2017 žilo 340 995 obyvatel, tj. pouze o 51 osob více než na konci roku 2016. Podíl městského obyvatelstva nepatrně poklesl, a to o 0,1 procentní bod na 77,3 %. Počet městských obyvatel vzrostl zásluhou stěhování – počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 65 osob. Přirozenou měnou došlo ke ztrátě 14 osob.

Celkový absolutní přírůstek byl vykázán ve 21 městech Libereckého kraje, nejvyšší v České Lípě (o 204 osob). V relativním vyjádření nejlepšího výsledku bylo dosaženo v Lučanech nad Nisou (22,5 osob na 1 000 obyvatel). V 18 městech došlo k meziročnímu úbytku počtu obyvatel, v okrese Semily se meziroční pokles počtu obyvatel dotkl všech 9 měst. Nejvyšší absolutní ztrátu „utrpěl“ Nový Bor (-127 obyvatel), relativně nejvíce obyvatel ubylo v Harrachově (tj. -24,2 osob na 1 000 obyvatel). Kladný výsledek přirozené měny dosáhlo 14 měst, ve Vysokém nad Jizerou se počet živě narozených rovnal počtu zemřelých. Stěhováním nové obyvatele získalo 20 měst. Pouze v 7 městech bylo zároveň vykázáno kladné přirozené i migrační saldo, 11 měst vykázalo snížení počtu obyvatel jak v důsledku přirozené měny, tak i stěhováním obyvatel.

Graf - Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Libereckém kraji

Nejmenším městem Libereckého kraje bylo ke konci roku 2017 s 1 128 obyvateli město Osečná.  Největším městem je s 103 979 obyvateli město Liberec, které je zároveň pátým největším městem v České republice. Podle stavu k 1. 1. 2017 bylo v České republice celkem 604 měst, ve kterých žije 7 330 004 obyvatel (tj. 69,1 % z celkového počtu 10 610 055 obyvatel). Nejlidnatějším ke konci roku 2017 byla s 1 294 513 obyvateli Praha, naopak nejméně obyvatel mělo město Přebuz v okrese Sokolov (69 obyvatel). Mezi 50 největších měst v České republice patří také Jablonec nad Nisou (23. místo a 45 771 obyvatel) a Česká Lípa (27. místo a 37 405 obyvatel).

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

  • Tabulky
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Libereckého kraje v roce 2017
  • Bilance počtu obyvatel v 50 největších městech České republiky v roce 2017
  • Grafy
  • Pohyb obyvatel ve městech Libereckého kraje na 1 000 obyvatel v roce 2017
  • Vývoj počtu obyvatel v okresních městech Libereckého kraje
  • Počet obyvatel ve městech a podíl městského obyvatelstva v Libereckém kraji
  • Struktura měst podle počtu obyvatel v Libereckém kraji v roce 2017