Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2018

 

Po mírném nárůstu podílu nezaměstnaných v Libereckém kraji na konci července 2018 došlo v srpnu k jeho meziměsíčnímu nepatrnému poklesu, tentokráte o 0,02 p. b. na 3,15 % (tj. pouze o 0,10 p. b. nad republikovou hodnotou 3,05 %). Nezaměstnanost v kraji se tak dostala na úroveň května 2018. Nižší hodnotu ve srovnání s koncem července 2018 zaznamenala nezaměstnanost mužů (o 0,03 p. b. na 2,65 %) i žen (o 0,01 % na 3,67 %).

Lepší meziměsíční výsledky vykázaly také 2 okresy našeho kraje. V okrese Liberec poklesl podíl nezaměstnaných o 0,06 p. b. na 3,53 %, avšak stále vykazuje nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy Libereckého kraje, v okrese Semily představoval pokles 0,04 p. b. a podíl nezaměstnaných zde dosáhl 3,21 %. V okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou podíl nezaměstnaných nepatrně vzrostl shodně o 0,01 p. b. Nezaměstnanost  v okrese Česká Lípa tak činí 2,36 %, v okrese Jablonec nad Nisou 3,30 %. V rámci 77 okresů České republiky vede meziokresní žebříček s 1,05% nezaměstnaností okres Rychnov nad Kněžnou, uzavírá ho okres Karviná s 7,12% podílem nezaměstnaných. Okres Česká Lípa se v tomto srovnání zařadil na 28. místo, okres Semily na 51. místo, Jablonec nad Nisou na. 52. pozici a okresu Liberec náležela až 60. příčka.

Nezaměstnanost se mírně snížila také v  České republice (o 0,01 p. b.) a v dalších 8 krajích. Nejvýraznější pokles vykázal Moravskoslezský kraj (o 0,09 p. b.), s hodnotou 4,72 % mu však stále patří poslední místo mezikrajského žebříčku. Ve Středočeském kraji se nezaměstnanost meziměsíčně nezměnila. V Plzeňském kraji vzrostla o 0,05 p. b., v Královéhradeckém kraji, Hlavním městě Praze a Kraji Vysočina se zvýšila shodně o 0,02 p. b. Nejnižší hodnota nezaměstnanosti byla zjištěna v Pardubickém kraji (1,99 %), Liberecký kraj se umístil na 5. nejhorší pozici.

K 31. 8. 2018 registrovaly úřady práce na území Libereckého kraje celkem 9 977 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 77 osob (o 0,8 %) méně než na konci července 2018. Meziměsíčně se snížil jak počet nezaměstnaných mužů (o 1,1 % na 4 278 osob), tak počet žen (o 0,5 % na 5 699 osob, tj. 57,1 % z celkového počtu uchazečů). Do skupiny dosažitelných bylo zařazeno 8 913 osob, tedy 89,3 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 16,7 %, absolventi a mladiství představovali 4,4 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 493 uchazečům (35,0 % z jejich celkového počtu) a činila 7 343 Kč, tj. o 236 Kč pod úrovní průměru za Českou republiku (7 579 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,1 let a byl mezi regiony nejnižší.

K 31. 8. 2018 bylo v Libereckém kraji k dispozici 11 305 volných pracovních míst pozic, tj. o 142 pozic (1,3 %) více než k 31. 7. 2018. Pro osoby se zdravotním postižením bylo vhodných 744 pozic (tj. 6,6 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé 3 288 míst (29,1 %). Dlouhodobě nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 595 pozic, tj. 14,1 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 0,88 uchazečů. Mezi kraji České republiky se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 0,22 uchazečů v Pardubickém kraji do 2,24 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 7. nejvyšší. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,75 uchazečů. Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,81 uchazečů. V meziokresním žebříčku patřilo prvenství okresu Pardubice (0,11 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo  okres Karviná (5,77 uchazečů).

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2018 - komentář
 • tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 8. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 8. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 8. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (srpen 2018/červenec2018)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 8. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 8. 2018
 • grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 8. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 8. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 8. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 8. 2018