Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 10. 2019

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji meziměsíčně nepatrně poklesla na 2,67 %, přesto se jedná o 4. nejvyšší hodnotu v rámci mezikrajského srovnání.

Graf: Podíl nezuaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 31. 10. 2019 dosáhl 2,67 %, stále se však o 0,08 p. b. pohybuje nad republikovým průměrem (2,59 %). Ve srovnání s koncem září 2019 se hodnota ukazatele nepatrně snížila o 0,07 p. b. a dostala se úroveň června 2019. Meziměsíční pokles zaznamenala nezaměstnanost mužů i žen – v prvním případě o 0,02 p. b. na 2,36 %, ve druhém o 0,12 p. b. na 2,99 %.

V rámci Libereckého kraje byl mírný meziměsíční pokles podílu nezaměstnaných vykázán také ve všech jeho okresech. Nejvýrazněji se hodnota ukazatele snížila v okrese Semily (o 0,10 p. b. na 2,81 %). Nejnižší pokles ve výši -0,06 p. b. vykázaly dva okresy – Česká Lípa (nezaměstnanost k 31. 10. letošního roku 3,12 %) a Liberec (2,89 %). V okrese Jablonec nad Nisou byl zjištěn 0,08 bodový pokles a podíl nezaměstnaných zde činil 2,76 %. Mezi 77 okresy České republiky bylo pořadí okresů následující: 27. místo Česká Lípa, 54. místo okres Jablonec nad Nisou, 56. místo okres Semily a 57. místo okres Liberec. Meziokresní žebříček vede okres Praha-východ s 1,13% nezaměstnaností, dlouhodobě ho uzavírá okres Karviná s 6,43 %.

Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných registrovaly téměř také ostatní kraje České republiky s výjimkou Karlovarského kraje, ve kterém podíl nezaměstnaných vzrostl o 0,03 p. b. na 2,53 %. Pokles se pohyboval v intervalu od -0,03 p. b. do -0,12 p .b. Prvenství v mezikrajském srovnání patří s 1,81% nezaměstnaností Pardubickému kraji, mezikrajský žebříček uzavírá s 4,10 % Moravskoslezský kraj. Podíl nezaměstnaných dosažený v našem kraji byl 4. nejvyšší.

Úřady práce v Libereckém kraji k 31. 10. 2019 registrovaly celkem 8 564 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 224 osob (2,5 %) méně než na konci předchozího měsíce. Počet nezaměstnaných žen meziměsíčně poklesl o 175 osob (3,5 %) a jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných činil 55,7 %. Počet mužů bez zaměstnání byl nižší o 49 osob (1,3 %). Mezi dosažitelné bylo zařazeno 7 511 osob (meziměsíčně méně o 204 osob, tj. o 2,6 %), tedy 87,7 % uchazečů. Podíl osob se zdravotním postižením meziměsíčně vzrostl o 0,3 p. b. na 15,9 %, podíl absolventů a mladistvých poklesl o 0,1 p. b. na 6,5 %. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 3 257 registrovaných nezaměstnaných (38,0 % ze všech evidovaných uchazečů). Její průměrná výše dosáhla částky 8 067 Kč a o 222 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (8 289 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 41,3 let a byl mezi regiony nejnižší.

V nabídce volných pracovních míst evidovaných úřady práce v Libereckém kraji bylo k 31. 10. 2019 k dispozici 11 797 pozic, tj. meziměsíčně o 298 míst (2,6 %) více. Během října bylo na úřady práce nově nahlášeno 2 427 míst, 60 míst bylo uvolněno, 96 míst obsazeno a 2 093 zrušeno. Absolventům a mladistvým mohlo být nabídnuto 2 760 míst (23,4 % z celkového počtu), osobám se zdravotním postižením pak 668 míst (5,7 %). Nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou stále montážní dělníci výrobků a zařízení (2 049 pozic, tj. 17,4 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 0,73 uchazečů. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,23 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,08 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejvyšší. V celé České republice na jedno volné místo připadlo 0,58 uchazečů.

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Semily, ve kterém na jedno místo připadlo 0,61 uchazečů (35. příčka mezi 77 okresy České republiky). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,32 uchazečů (60. místo). Prvenství v rámci meziokresního srovnání patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,23 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 10. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31.10. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 10. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 10. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (říjen 2019/září 2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 10. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 10. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 10. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 10. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 10. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 10. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 31. 10. 2019