Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 1. 2018

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se v průběhu prvního měsíce roku 2018 zvýšil o 0,09 procentních bodů (p. b.) na 3,86 %. Ve srovnání s koncem ledna 2017 se nezaměstnanost snížila o 1,41 p. b. Nezaměstnanost žen po měsíční pauze opět poklesla pod 4% hranici na 3,92 %, naopak nezaměstnanost mužů se zvýšila o 0,26 p. b. na 3,80 %.

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s menší či větší intenzitou zvýšil také ve všech okresech Libereckého kraje. Zcela nepatrný nárůst tohoto ukazatele ve výši 0,05 p. b. na 4,31 % vykázal okres Liberec a ve srovnání 77 okresů České republiky se zařadil na 52. pozici. Těsně před ním se umístil s 4,25% nezaměstnaností a meziměsíčním nárůstem o 0,15 p. b. okres Semily. Ve zbývajících okresech podíl nezaměstnaných ve srovnání údajem k 31. 12. 2017 vzrostl shodně o 0,11 p. b. V okrese Česká Lípa tak na konci ledna 2018 dosáhl hodnoty 2,95 % (21. příčka meziokresního srovnání), v okrese Jablonec nad Nisou 3,74 % (39. pozice). Napříč Českou republikou byla nejnižší nezaměstnanost vykázána v okrese Praha-východ (1,37 %), nejvyšší v okrese Karviná (8,10 %).

Graf – Nezaměstnanost podle krajů k 31. 1. 2018

V celé České republice a také ve většině krajů nezaměstnanost meziměsíčně vzrostla. Republiková hodnota se zvýšila o 0,12 p. b. na 3,89 %. Nejvýraznější nárůst mezi kraji o 0,33 p. b. vykázal Jihočeský kraj, nejnižší nárůst o 0,10 p. b. vykázal náš kraj společně s krajem Královéhradeckým. Pouze v Hlavním městě Praze podíl nepatrně poklesl o 0,02 p. b. na 2,32 % a patří mu první příčka mezikrajského žebříčku. Uzavírá ho s 5,86% nezaměstnaností Moravskoslezský kraj, Liberecký kraj vykázal 6. nejvyšší nezaměstnanost.

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 1. 2018 evidováno 12 127 uchazečů o zaměstnání, tj. o 266 osob (2,2 %) více než k 31. 12. 2017. Tento negativní vývoj byl způsoben zvýšením počtu mužů v evidenci úřadů práce o 355 osob (6,3 %) na 5 960 osob. Počet evidovaných žen poklesl o 89 osob (1,4 %) na 6 167 osob, jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných tak dosáhl 50,9 %. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let ve struktuře nezaměstnaných představovali 90,5, %, osoby se zdravotním postižením 15,7 % a absolventi a mladiství 4,6 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 091 uchazečů, tedy 33,7 % všech evidovaných nezaměstnaných a její průměrná výše dosáhla 6 792 Kč.

Pro uchazeče o zaměstnání bylo v nabídce úřadů práce k dispozici 9 035 volných pracovních míst, tj. o 361 pozic (4,2 %) více než na konci prosince 2017. V průběhu letošního ledna bylo 2 377 míst nově nahlášeno, 247 obsazeno, 1 801 zrušeno a 32 uvolněno. Pro absolventy a mladistvé bylo připraveno 2 776 pozic (tj. 30,7 % z celkového počtu volných míst), pro osoby se zdravotním postižením 717 volných míst (7,9 %). Na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 1,34 uchazečů o zaměstnání, tj. 7. nejvyšší hodnota mezi kraji České republiky. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji (3,42 uchazečů na 1 volné místo), nejlepší v Pardubickém kraji (0,48 uchazečů na 1 místo). Z pohledu okresů našeho kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadá v okrese Liberec (1,06), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (2,55).

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 1. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 1. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 1. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (leden 2018/prosinec 2017)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 1. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 1. 2018
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 1. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 1. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 1. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 1. 2018
 • Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji v jednotlivých měsících let 2017 a 2018