Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2019

 

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců byl v roce 2019 v Libereckém kraji v mezikrajském srovnání nejvyšší. Průměrné procento pracovní neschopnosti převýšilo republikový průměr a mezi regiony bylo 5. nejvyšší.

Graf: Průměrná doba trvání 1 pracovní neschopnosti

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji v průměru evidováno 154 754 nemocensky pojištěných osob, tj. o 926 osob (0,6 %) méně než v roce 2018. Ženy představovaly 48,9 %. Z  pohledu okresů Libereckého kraje se počet nemocensky pojištěných zvýšil pouze v okrese Liberec (+0,4 %), v ostatních okresech kraje pojištěnců meziročně ubylo (nejvíce v okrese Semily, a to o 1,9 %).

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji vzrostl ze 74 864 událostí v roce 2018 na 77 049 událostí, tj. o 2,9 %. Na ženy připadalo 51,5 % nově hlášených případů, na muže 48,5 %. Pracovní neschopnost pro nemoc se na uvedeném počtu podílela z 90,2 % a častěji se týkala žen (57,1 % z neschopností pro nemoc). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,1 % nově hlášených případů, z celkového počtu 1 584 událostí připadlo 68,1 % na muže. Ostatní úrazy byly příčinou 7,8 % případů, podíl mužů představoval 63,4 %. Meziroční nárůst nově hlášených případů vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje, nejvyšší byl, zaznamenám v okrese Liberec (5,4 %).

Při přepočtu na 100 pojištěnců připadlo v roce 2019 v Libereckém kraji 49,79 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, ve srovnání s rokem 2018 to znamená nárůst o 3,5 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi kraji České republiky, na opačné straně žebříčku se umístilo Hlavní město Praha s 33,46 nově hlášenými případy na 100 pojištěnců. Krajská hodnota nebyla překročena v okrese Semily (42,83 případů) a Jablonec nad Nisou (47,18 případů). V okresech Česká Lípa a Liberec byly naopak vykázány hodnoty nadprůměrné (52,60 případů, resp. 51,94 případů). Na 100 pojištěnců v Libereckém kraji připadlo 44,89 nově hlášených případů pro nemoc, 1,02 případů pro pracovní úraz a 3,87 případů pro ostatní úraz. Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti pak bylo relativně nejvíce případů nemoci a ostatních úrazů dosaženo v okrese Česká Lípa (47,49, resp. 4,16  případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Jablonec nad Nisou a Semily (shodně 1,10 případů na 100 pojištěnců).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Hodnota tohoto ukazatele v roce 2019 v Libereckém kraji představovala 5,293 % – meziročně vzrostla o 0,327 p. b., republikový průměr (4,701 %) překročila o 0,592 p. b.. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti žen v Libereckém kraji činilo 6,030 %, mužů  4,588 %. Meziroční zvýšení vykázaly také všechny ostatní kraje. Nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti ve výši 3,560 % vykázalo Hlavní město Praha, nejvyšší ve výši 5,750 % Moravskoslezský kraj. Hodnota evidovaná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. V okresech našeho kraje se hodnota pohybovala od 5,026 % v okrese Liberec do 6,289 % v okrese Česká Lípa.

Denně bylo v roce 2019 v průměru v Libereckém kraji 8 191 osob práce neschopných (o 460 více než v roce 2018), v tom 7 122 osob pro nemoc, 219 pro pracovní úraz a 849 pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2019 dosáhla 38,80 dnů, tj. o 1,11 dnů více než v roce 2018. Hodnota ukazatele pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (42,41 dnů) a mezi kraji byla nejkratší. Nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (49,55 dnů). V okresech Libereckého kraje se průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti nacházela v intervalu od 35,33 dnů v okrese Liberec do 43,64 dnů v okrese Česká Lípa. Pracovní neschopnost pro nemoc v Libereckém kraji trvala v průměru 37,42 dnů, pro pracovní úraz 50,56 dnů a pro ostatní úrazy 51,74 dnů.

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji průměrně evidováno také 3 568 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osob nově nahlásily 465 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 osob připadlo 13,03 případů. Průměrná doba trvání 1  případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 108,80 dnů, tj. 2,8x vyšší hodnota než u zaměstnanců. Důvodem tohoto rozdílu je skutečnost, že OSVČ využívají „neschopenky“ jen při vážných potížích. Průměrné procento pracovní neschopnosti OSVČ činilo 3,884 % a pohybovalo se o 0,206 p. b. pod republikovým průměrem (4,091 %).

Více v publikaci „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2019“

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Dočasná pracovní neschopnost v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2019
 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v roce 2019
 • Grafy
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za rok 2019
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za rok 2019
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za rok 2019
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za rok 2019
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v roce 2019 celkem
 • Pracovní neschopnost u OSVČ a většinové populace v kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji podle příčiny