Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2017

 

Průměrný počet nemocensky pojištěných osob v Libereckém kraji v roce 2017 meziročně vzrostl o 1,6 % (2 420 osob) na 152 194 osob, přičemž 48,3 % z toho ženy představovaly. Z pohledu okresů našeho kraje došlo k poklesu počtu pojištěnců pouze v okrese Liberec (o 262 osob, tj. 0,4 %).

Celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti vzrostl v Libereckém kraji ve srovnání s rokem 2016 o 2 722 událostí (4,2 %) na 67 402 případů. Největší měrou se na uvedeném počtu podílela pracovní neschopnost pro nemoc (59 996 případů, tj. 89,0 %). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,6 % a v 8,4 % případů byly příčinou ostatní úrazy.

Ve sledovaném roce na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo 44,29 nově hlášených případů (v roce 2016 to bylo 43,19 případů), tj. nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání. Na druhé straně žebříčku se s 30,26 případy umístilo Hlavní město Praha. V okresech Česká Lípa a Liberec hodnoty tohoto ukazatele převýšily krajskou hodnotu (47,33 případů, resp. 45,78 případů), v okrese Semily na 100 nemocensky pojištěných připadlo 38,32 případů a v okrese Jablonec nad Nisou 42,47 případů. Na 100 pojištěnců v Libereckém kraji připadlo 39,42 nově hlášených případů pro nemoc, 1,14 případů pro pracovní úraz a 3,73 případů pro ostatní úrazy.

Graf – Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu PN podle krajů v roce 2017

Denně bylo v roce 2017 v průměru v Libereckém kraji 7 201 osob práce neschopných (tj. o 159 osob více než v roce 2016), v tom 6 167 osob z důvodu nemoci, 233 osob pro pracovní úraz a 801 osob pro ostatní úrazy. Jeden nově hlášený případ dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v průměru trval 39,00 dnů (o 0,85 dne méně než v předchozím roce) a o 3,57 dne byl nižší než celorepublikový průměr. Nejdéle „marodili“ pojištěnci ve Zlínském kraji (50,28 dne), nejkratší dobu byla vykázána v Hlavním městě Praze (38,43 dní). Hodnota za Liberecký kraj byla ve srovnání krajů 2. nejnižší. V okresech Libereckého kraje se průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu od 36,39 dnů v okrese Liberec do 42,66 dnů v okrese Česká Lípa. Pracovní neschopnost pro nemoc v Libereckém kraji trvala v průměru 37,52 dnů, pro pracovní úraz 49,25 dnů a pro ostatní úrazy 51,52 dnů.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti, které udává kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz, v našem kraji dosáhlo 4,732 % a ve srovnání s rokem 2016 vzrostlo o 0,030 procentních bodů (p. b.). Republikový průměr ve výši 4,262 % tak hodnota zjištěná v našem kraji převýšila o 0,470 p. b. Vyšší procento dočasné pracovní neschopnosti pak vykázaly ženy (5,421 %) než muži (4,087 %). K meziročnímu snížení hodnoty ukazatele došlo pouze ve 2 krajích, a to v Karlovarském (pokles o 0,048 p. b.) a Plzeňském (méně o 0,021 p. b.). Nejnižší hodnota průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti byla zjištěna Hlavním městě Praze (3,186 %), nejvyšší ve Zlínském kraji (5,173 %). Hodnota za Liberecký kraj byla 5. nejvyšší. V okresech Libereckého kraje se hodnota pohybovala od 4,467 % v okrese Jablonec nad Nisou do 5,532 % v okrese Česká Lípa.

V průběhu roku 2017 bylo v Libereckém kraji evidováno celkem 1 694 pracovních úrazů (meziročně o 3,2 % více), které si vyžádaly dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny.

Více informací naleznete v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2017

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: Stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2017 - komentář
  • Tabulky
  • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2017
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji (2013 až 2017)
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v roce 2017
  • Grafy
  • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu PN podle krajů v roce 2017
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví v Libereckém kraji (2013 až 2017)
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v okresech Libereckého kraje v roce 2017
  • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2017