Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2019

 

Nejméně obyvatel Libereckého kraje žilo ke konci roku 2019 v obci Luka v okrese Česká Lípa, nejlidnatější bylo město Liberec. Nejmladší obyvatelstvo měla obec Bohatice, nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice.

Ke konci roku 2019 žilo na území Libereckého kraje 443 690 obyvatel. Podíl městského obyvatelstva ve 39 městech našeho kraje dosáhl 77,1 %. Ve 4 městysech (Holany, Libštát, Zásada a Zdislava) žilo 2 647 obyvatel (0,6 % krajského počtu obyvatel) a ve zbývajících 172 obcích 98 873 osob (22,3 % populace).

Mezi obyvateli našeho kraje z 50,7 % převažovaly ženy. Mezi obcemi regionu se jejich zastoupení pohybovalo v rozmezí od 40,7 % v obci Rakousy do 55,7 % v obci Lažany. Více než polovinu populace tvořily ženy v 70 obcích kraje, ve 140 obcích převažovali muži a shodný podíl žen i mužů byl vykázán v 5 obcích (Janovice v Podještědí, Levínská Olešnice, Paceřice, Pěnčín z okresu Liberec a Žandov).

Kartogram - Průměrný věk obyvatel podle obcí Libereckého kraje

Nejvyšší podíl obyvatel ve věku do 14 let byl zaznamenán v obci Kacanovy (24,9 %), nejnižší v obci Jiřetín pod Bukovou (7,9 %). Naopak podíl seniorů od 65 let byl nejnižší v obci Šimonovice (8,5 %), nejvyšší pak v obcích Krompach a Janovice v Podještědí (35,1 %). Podíl obyvatel ve v produktivním věku 15–64 let se pohyboval v intervalu od 48,3 % v obci Radčice do 74,1 % v obci Žernov. Nejméně osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let připadlo v obci Šimonovice (38,0), nejvíce v obci Jiřetín pod Bukovou (369,4). V obci Žernov na 100 osob ve věku 15–64 let připadlo 34,9 osob ve věku 0–14 let a 65 a více let, na druhé straně v obci Radčice 107,1 osob.

Nejmladší obyvatelstvo a zároveň nejmladší ženy měla obec Bohatice (35,8 let, resp. 35,5 let). Nejnižší průměrný věk mužů byl zaznamenán v obci Šimonovice (35,8 let). Nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice – celkový průměrný věk činil 53,5 let, věk mužů dosáhl 51,0 let a věk žen 57,0 let. Ženy vykázaly nižší průměrný věk než muži ve 31 obcích. Nejvyšší rozdíl ve výši 4 let byl vykázán v obci Velenice – ženám v této obci bylo v průměru 42,5 let a mužům 46,4 let. Ve 184 obcích Libereckého kraje byly ženy starší než muži. Největší rozdíl byl zjištěn v obci Olešnice, a to o 10,2 let. Ženám v této obci bylo v průměru 46,3 let a mužům 36,1 let.

V 10 obcích Libereckého kraje se průběhu roku 2019 nikdo nenarodil, v 7 obcích naopak nikdo nezemřel. V obci Luka byl vykázán nulový počet živě narozených i zemřelých. Shodný počet narozených i zemřelých a tedy nulový přirozený přírůstek zaznamenalo celkem 21 obcí. Pouze do 7 obcí se v roce 2019 nikdo nepřistěhoval (Horka u Staré Paky, Kozly, Lažany, Svojek, Rakousy, Radčice a Ždírec), a naopak ze 3 obcí se nikdo nevystěhoval (Radčice, Svojek a Syřenov). Stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých a tudíž nulové migrační saldo vykázalo 14 obcí. Celkový počet obyvatel se meziročně nezměnil v 8 obcích kraje, méně obyvatel oproti konci roku 2018 evidovalo 75 obcí, více obyvatel bylo zaznamenáno ve 132 obcích. Absolutně nejvíce obyvatel ztratilo město Nový Bor (-62 osob), největší absolutní přírůstek zaznamenalo město Liberec (+357 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel největší ztrátu zaznamenala obec Vlastiboř (-99,1 ‰), nejvyšší přírůstek obec Holenice (+82,5 ‰).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulka
  • Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje
  • Kartogramy
  • Přírozený přírůstek (úbytek) na 1 000 obyvatel Libereckého kraje v roce 2019
  • Přírůstek (úbytek) stěhováním na 1 000 obyvatel Libereckého kraje v roce 2019
  • Celkový přírůstek (úbytek) na 1 000 obyvatel Libereckého kraje v roce 2019
  • Průměrný věk obyvatel podle obcí Libereckého kraje