Mladá generace v Libereckém kraji

 

14. listopadu 2017

Vývoj počtu a demografické chování mladých ve věku do 29 let, jejich ekonomickou aktivitu, vzdělání, bydlení, ale také možnosti sociálního zabezpečení a zdravotní péče mapuje právě vydaná publikace Krajské správy Českého statistického úřadu v Liberci – „Mladá generace v Libereckém kraji 2016“. Statistici se v analýze také zaměřili na míru zapojení do veřejného života, zájmové aktivity či kriminalitu mladých.

Mladí do 29 let jsou v populaci Libereckého kraje zastoupeni z 32,4 %, což je ve srovnání s ostatními regiony České republiky druhý nejvyšší podíl. I přes tento pozitivní výsledek však mladých, s ohledem na demografický vývoj, pozvolna ubývá. „Projekce obyvatel dokonce očekává, že do roku 2050 poklesne počet mladých o téměř pětinu,“ upozornila ředitelka Krajské správy ČSÚ v Liberci Dagmar Dvořáková.

Necelou polovinu živě narozených dětí v roce 2016 přivedly na svět ženy do 29 let. Počet dětí narozených matkám v tomto věku však klesá a klíčový podíl na tomto vývoji má růst věku prvorodiček. Zatímco v roce 1991 měly ženy první dítě v průměru ve 22 letech, v roce 2016 se jejich věk navýšil na 27 let.

Mladí lidé jsou pro kraj významní také z pohledu migrace. V rámci Libereckého kraje totiž dlouhodobě tvoří zhruba polovinu celkového počtu vystěhovalých i přistěhovalých. „V roce 2016 se počet obyvatel kraje díky mladým navýšil o 166 osob, což je téměř 40 % celkového migračního přírůstku,“ uvedla Hana Koťátková z oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Liberci.

Na pracovní síle se junioři ve věku 15 až 29 let podíleli z 16,3 %. Nejvyšší ekonomická aktivita byla vykázána u 25 až 29letých, a to 76,5 %. „Pokud jde o úspěšnost na trhu práce, uchazeči do 29 let tvořili ke konci loňského roku necelou čtvrtinu nezaměstnaných“, doplnila Dagmar Dvořáková.

Při posledních volbách do krajských zastupitelstev byli kandidáti ve věku 18–29 let zastoupeni necelou jednou desetinou. „Zvolen však nebyl žádný mladý zastupitel“, dodala Hana Koťátková.

 

Kontakt:

Dagmar Dvořáková

ředitelka Krajské správy ČSÚ v Liberci

Tel.: 485 238 803

e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz

  • Mladá generace v Libereckém kraji - tisková zpráva
  • Mladá generace v Libereckém kraji - prezentace k tiskové konferenci