Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2017 (předběžné výsledky)

 

V 1. čtvrtletí roku 2017 stavební úřady v Libereckém kraji vydaly 692 stavebních povolení, tj. meziročně o 61 povolení (9,7 %) více. Nárůst investiční aktivity byl vykázán jak v úhrnu za celou Českou republiku (o 8,2 %), tak také v dalších 12 krajích. Přes 25% zvýšení počtu vydaných stavebních povolení vykázala dva kraje – Plzeňský (o 27,7 %) a Zlínský (o 25,6 %). Ústecký kraj byl jediným krajem, ve kterém došlo k meziročnímu poklesu o 9,4 %. Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno ve Středočeském kraji (3 530 povolení, tj. 18,7 % z republikového úhrnu 18 861 povolení), mezikrajský žebříček s 533 povoleními a 2,8% podílem uzavírá Karlovarský kraj. Libereckému kraji s 3,7% podílem patří předposlední místo.

Ve struktuře stavebních povolení vydaných v Libereckém kraji převažovala ze 44,8 % povolení na budovy, v rámci kterých ze tří pětin převládala povolení na bytové budovy a z 55,2 % povolení na změnu již dokončených staveb. Dalších 36,0 % povolení připadlo na ostatní stavby, 19,2 % na stavby související s ochranou životního prostředí.

Orientační hodnota staveb, na které byla v 1. čtvrtletí 2017 v kraji vydána stavební povolení, dosáhla částky 1 861 mil. Kč. V mezikrajském srovnání to byla druhá nejnižší hodnota, která představovala pouze 2,3 % z republikového objemu 79,8 mld. Kč. Oproti stejnému období roku 2016 hodnota za Českou republiku vzrostla o 41,5 %, meziroční nárůst v našem kraji dosáhl 22,4 %. Stejná situace byla vykázána i v dalších 12 krajích, nejvyšší tempo růstu vykázal (i přes pokles počtu stavebních povolení) Ústecký kraj (index 230,6). Pokles oproti 1. čtvrtletí 2016 orientační hodnoty staveb byl zaznamenán pouze v Jihočeském kraji (o 16,0 %).

Nejvyšší objem finančních prostředků v Libereckém kraji bude proinvestován v rámci výstavby budov (1 008 mil. Kč, tj. 58,0 % z celkového úhrnu), přičemž větší část z nich bude směřovat na budovy bytové (57,4 %).  Jedna třetina bude proinvestována při výstavbě ostatních staveb (617 mil. Kč), na stavby na ochranu životního prostředí 164 mil. Kč (8,8 %). V přepočtu na jedno stavební povolení pak v průměru v kraji připadlo 2 689 tis. Kč, což je mezi kraji České republiky 4. nejnižší hodnota. O 1 540 tis. Kč se pohybuje pod republikovým průměrem, který dosáhl 4 229 tis. Kč.

 

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz

tel.: 485 238 803

 


  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí let 2008 až 2017
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2017
  • Vydaná stavební povolení podle druhu budovy a typu výstavby v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2017
  • Meziroční změna počtu vydaných stavebních povolení a orientační hodnoty staveb podle krajů (1. čtvrtletí 2017/1. čtvrtletí 2016)
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2017