Požáry v Libereckém kraji v roce 2016

 

V roce 2016 vzniklo na území  Libereckého kraje 683 požárů a proti roku 2015 se jejich počet snížil o 326 událostí (pokles o 32,3 %). Z dlouhodobého pohledu, tzn. od roku 1997, se jedná o nejnižší údaj. Přímá škoda způsobená požáry v roce 2016 dosáhla hodnoty 63 340 tis. Kč (meziročně o 46 288,3 tis. Kč méně), škoda na 1 požár pak činila 92 738 Kč (o 15 913 Kč méně). Uchráněné hodnoty ve výši 549 140 tis. Kč převýšily přímé škody téměř devítinásobně, zraněno bylo 77 osob a v souvislosti s požáry bylo usmrceno 6 osob.

V celé České republice bylo v roce 2016 způsobeno 16 253 požárů, podíl Libereckého kraje tak představuje 4,2 % (čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji). K meziročnímu poklesu počtu požárů došlo v uvedeném roce ve všech krajích České republiky. Nejvíce požárů vzniklo ve Středočeském kraji (2 391 požárů, tj. 14,7% podíl), nejméně ve Zlínském kraji (602 požárů, 3,7 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel dosáhl nežádané prvenství Ústecký kraj (2,1 ‰), následován Karlovarským krajem (2,0 ‰). Nejnižší hodnota byla zaznamenána ve Zlínském kraji (1,0 ‰). Liberecký kraj se v mezikrajském srovnání umístil na 4. nejvyšší pozici, a to společně s krajem Plzeňským, Moravskoslezským a Hlavním městem Prahou (shodně 1,6 požáru na 1 000 obyvatel).

Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry vznikla v Moravskoslezském kraji (714 766,4 tis. Kč) a představovala tak 21,2 % republikové hodnoty, která dosáhla 3 378 246,0 tis. Kč. Nejnižší škoda vznikla v Královéhradeckém kraji (60 481,0 tis. Kč), tj. 1,8 % z republikového úhrnu. Podíl Libereckého kraje dosáhl shodně s krajem Zlínským hodnoty 1,9 % a byl tak druhý nejnižší. Včasným zásahem jednotek požární ochrany byly v České republice uchráněny hodnoty v celkové výši 11 654 305,9 tis. Kč, z toho nejvíce v Plzeňském kraji (1 660 193,1 tis. Kč, tj. 14,2 %). Uchráněné hodnoty v Libereckém kraji představovaly 4,7 % republikového úhrnu.

Nejvíce osob se  v souvislosti s požáry zranilo ve Středočeském kraji (200 osob, tj. 15,5 % z republikového počtu 1 291 zraněných osob), nejméně zraněných bylo vykázáno v Karlovarském kraji (39 osob, 3,0 %). V Libereckém kraji bylo stejně jako v kraji Jihočeském zraněno 77 osob, tj. 6,0 %. Z celkového počtu 124 usmrcených osob v České republice byla nejvyšší hodnota zaznamenána v Moravskoslezském kraji (19 osob, 15,3 %), nejméně v Jihočeském kraji (4 osoby, 3,2 %). V Libereckém kraji bylo v souvislosti s požáry usmrceno 6 osob (4,8 %).

Z meziokresního pohledu vzniklo v roce 2016 nejvíce požárů na území okresu Liberec – 266 požárů, což představovalo 38,9 % všech požárů v kraji. Naopak nejméně požárů vykázal okres Semily (99 událostí, tj. 14,5 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel vzniklo nejvíce požárů na území okresu Česká Lípa (2,0 ‰), ve kterém požáry způsobily také nejvyšší přímou škodu, a to ve výši 20 145,8 tis. Kč (31,8 % z celkové škody v kraji). Hodnoty uchráněné zásahem jednotek požární ochrany byly nejvyšší v okrese Semily (336 563,0 tis. Kč), což bylo 61,3 % z uchráněných hodnot v Libereckém kraji. Nejvíce zraněných bylo evidováno v okrese Liberec (32 osob, 41,6 % z celkového počtu zraněných v kraji), nejméně v okrese Semily (8 osob, 10,4 %).

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz

tel.: 485 238 808


  • Tabulky
  • Požáry v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje v roce 2016

  • Grafy
  • Požáry v Libereckém kraji
  • Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2016
  • Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v Libereckém kraji