Příjmy a životní podmínky domácností 2015 – Liberecký kraj

 

Na základě výsledků šetření Životní podmínky domácností, které proběhlo na jaře 2015, hospodařilo na území Libereckého kraje v tomto období 178 743 domácností (tj. 4,1 % z republikového úhrnu) s průměrným počtem 2,42 členů. Vyživované děti uvedlo 36,5 % domácností, z toho 1,0 % domácností mělo 4 a více dětí. Podíl domácností pečujících o děti do 12 let dosáhl 23,2 %, což byla druhá nejvyšší hodnota po Středočeském kraji (24,3 %). Na opačném konci žebříčku se umístil Pardubický kraj s 19,0% zastoupením těchto domácností.

Průměrný čistý peněžní příjem výše uvedených domácností přepočtený na jednu osobu dosáhl 153,2 tis. Kč, meziročně tedy nominálně o 6,3 % více. Ve srovnání s republikovým průměrem (157,6 tis. Kč) to byl příjem podprůměrný, v rámci ostatních regionů pak sedmý nejvyšší. Napříč Českou republikou se průměrný čistý příjem pohyboval v rozmezí od 136,0 tis. Kč (Moravskoslezský kraj) do 209,9 tis. Kč (Hlavní město Praha).

Struktura hrubých peněžních příjmů se v Libereckém kraji dlouhodobě nemění a i v roce 2015 jejich největší část tvořily příjmy ze závislé činnosti (62,7 %). Téměř čtvrtinu pak představovaly sociální příjmy, 10,6 % příjmy z podnikání a 2,4 % ostatní příjmy.

Z hlediska velikosti čistého měsíčního příjmu na osobu spadalo 26,0 % domácností v Libereckém kraji do příjmové skupiny 10 001 až 12 000 Kč a tato skupina byla nejčastější také u dalších 6 krajů. Naopak v Hlavním městě Praze, Středočeském, Jihočeském, Ústeckém, Královéhradeckém a Zlínském kraji byly nejčastěji zastoupeny domácnosti s měsíčním příjmem ve výši 12 001 až 15 000 Kč. Výjimkou v rámci České republiky se stal Plzeňský kraj, ve kterém byly shodně 22,0 % zastoupeny domácnosti v příjmové skupině 10 001 až 12 000 Kč a 15 001 až 20 000 Kč.

Více než 55 % domácností v Libereckém kraji bydlelo v bytovém domě, dalších 44,6 % z nich pak mělo rodinný dům. Z hlediska právního důvodu užívání bytu převažovaly z 39,1 % byty ve vlastním domě, následovaly byty v osobním vlastnictví (24,3 %). Srovnatelné bylo také zastoupení domácností žijících v pronajatých či nájemních bytech (21,5 %). Družstevní vlastnictví reprezentovalo „pouze“ 9,5 % domácností.

Měsíční náklady na bydlení domácnosti v Libereckém kraji v roce 2015 dosáhly částky 5 667 Kč a z čistých peněžních příjmů domácnosti „zabraly“ 18,4 %. Největší položkou nákladů byly náklady na elektrickou energii (1 597 Kč, tj. 28,2 %), druhou významnou položkou bylo nájemné (1 280 Kč, 22,6 %). Na plyn z dálkového zdroje vynaložily domácnosti 13,7 % z výdajů na bydlení, na teplo a teplou vodu 13,4 %.

Nejvyšší náklady na bydlení měly domácnosti v Hlavním městě Praze (7 227 Kč), nejlevněji „bydlely“ domácnosti v Kraji Vysočina (4 624 Kč). Průměrné náklady na bydlení za Českou republiku dosáhly částky 5 540 Kč. V Libereckém kraji byly třetí nejvyšší a společně s Hlavním městem Prahou, Ústeckým, Moravskoslezským a Jihomoravským krajem překročily republikovou úroveň. Největší část čistých peněžních příjmů pak náklady na bydlení tvořily v případě domácností z Ústeckého kraje (21,1 %) a dvacetiprocentní hranici překročily také v Moravskoslezském kraji (20,9 %). 

Podle subjektivního názoru domácností z Libereckého kraje jsou náklady na bydlení velkou zátěží pro 29,9 % z nich, na druhé straně pro 10,8 % domácností jejich úhrada nebyla žádným problémem. Další z tzv. subjektivních otázek byla zaměřena na to, jakým způsobem domácnost vycházela se svými příjmy. Docela snadno s příjmy vycházelo 31,3 % domácností, s menšími obtížemi 31,1 %. Další téměř čtvrtina domácností s příjmy vycházela s obtížemi, 6,4 % domácností dokonce s velkými obtížemi. Velmi snadno s příjmy hospodařilo 1,2 % libereckých domácností.

Z výsledků šetření dále vyplývá, že v roce 2015 mělo v Libereckém kraji půjčku (kromě bytových) 14,2 % domácností. Z celorepublikového pohledu to znamená nadprůměrný a zároveň pátý nejvyšší podíl mezi ostatními kraji. Nejvíce domácností „s půjčkou“ bylo zjištěno v Ústeckém kraji (22,6 %), na opačném konci žebříčku se pak umístil Jihočeský kraj (7,4 %). Na otázku problematiky splácení těchto půjček 8,5 % domácností v našem kraji odpovědělo, že půjčka je pro ně určitou zátěží, pro 4,7 % z nich je velkou zátěží a pro 1,0 % není naopak zátěží vůbec.    

S ohledem na příjmovou situaci bylo pro 37,8 % domácností v našem kraji problematické zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9 700 Kč. Téměř 29 % domácností si pak nemohlo dopřát týdenní dovolenou mimo domov. Dalších 10,7 % domácností uvedlo, že si nemohly dovolit jíst obden maso a 3,7 % dostatečně vytápět byt.

 

Kontakt:

Ing. Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci

e-mail: hana.kotatkova@czso.cz

tel.: 485 238 813

 

Další informace naleznete v publikaci Příjmy a životní podmínky domácností – 2015


 • Tabulky
 • Složení domácností v Libereckém kraji a roční příjmy na osobu

 • Grafy
 • Podíl domácností s dětmi do 12 let podle krajů v roce 2015
 • Průměrné čisté roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2014
 • Struktura hrubých peněžních příjmů v Libereckém kraji
 • Příjmové rozložení domácností podle krajů v roce 2014
 • Domácnosti podle druhu domu v Libereckém kraji
 • Domácnosti podle právního důvodu užívání bytu v Libereckém kraji
 • Náklady domácnosti na bydlení v Libereckém kraji a České republice
 • Měsíční náklady na bydlení podle krajů v roce 2015
 • Podíl měsíčních nákladů na bydlení na celkových čistých příjmech domácností v roce 2015
 • Struktura nákladů na bydlení podle krajů v roce 2015
 • Jakou zatěží jsou pro domácnost náklady na bydlení
 • Jak vycházely domácnosti v České republice a v Libereckém kraji se svými příjmy
 • Domácnosti s a bez půjčky podle krajů v roce 2015
 • Co si domácnost v roce 2015 nemohla dovolit