Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v 1. - 3. čtvrtletí 2015 částky 22 149 Kč, což představuje nárůst o 3,5 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 751 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 754 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (25 903 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Pardubickém (o 3,8 %) a Jihočeském (o 3,7 %). Nejnižší nárůst reálné mzdy byl zjištěn v kraji Hlavní město Praha (o 2,4 %) a v Moravskoslezském kraji (o 2,9 %). V celorepublikovém úhrnu průměrná mzda nominálně i reálně vzrostla.

V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců v 13 krajích. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2014 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 0,4 tis. osob (- 0,4  %).

 Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 20151)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 20151)

 Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

          Meziroční nárůst nominální mzdy                                     Meziroční nárůst reálné mzdy