Obyvatelstvo v roce 2013 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo ke konci roku 2013 v České republice 10 512 419 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k poklesu o 3 706 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 300 309 obyvatel, z nichž 50,7 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,9 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2013, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 571 obyvatel.

počet obyvatel

Počet obyvatel kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2013 se snížil o 1 417 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

pohyb obyvatelstva

Od 1. ledna do 31. prosince se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 826 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 6 dětí více. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,3 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,6 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ve sledovaném období bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem 1 137 potratů, z toho se
v 837 případech jednalo o umělé přerušení těhotenství.

graf - počet potratů

narození

graf živě narození a zemřelí
Ve sledovaném období zemřelo v České republice 109 160 osob, což bylo o 971 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 114 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 3 186. V kraji zemřelo 1 645 mužů
a 1 541 žen.

zemřelí

Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 43 499 novomanželských párů, což bylo o 1 707 méně než ve stejném období loňského roku. Od ledna do prosince 2013 vstoupilo
do svazku manželského na území Karlovarského kraje 1 300 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 o 3 sňatky méně.
rozvody

graf sňatky a rozvody

K 31. prosinci 2013 se na území České republiky přistěhovalo 29 579 osob a 30 876 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 697 obyvatel, z toho byli 51,9 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 35,9 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 64,1 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 3 754. Do jiných krajů se odstěhovalo 75,9 % osob a do ciziny 24,1 %.Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v roce 2013 (předběžné výsledky).

  • 2014-05.pdf