Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2016

 

K 31. 12. 2016 žilo v Karlovarském kraji celkem 19 395 cizinců, to představuje 6,5 % celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o druhý největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze. Nejpočetnější skupinu tvořili Vietnamci (34,0 %), a dále potom Němci (13,7 %), Ukrajinci (12,7 %), Rusové (11,7 %) a Slováci (10,8 %).

Podle výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo v Karlovarském kraji k 31. 12. 2016 celkem 19 395 cizinců, z nichž 43,8 % jsou ženy. To představuje 6,5 % všech obyvatel kraje, což je druhý největší podíl v celé ČR po Hlavním městě v Praze (14,4 %). Počet cizinců v kraji vykazuje rostoucí tendenci, v roce 2016 se jejich počet oproti minulému roku zvýšil o 1,7 %, za posledních deset let došlo k jejich nárůstu dokonce o 20,7 % tj. o 3 320 osob.

Ve srovnání s minulým rokem se počet cizinců zvýšil ve všech regionech ČR bez výjimky, nejvíce pak v Pardubickém (o 10,8 %) a v Jihomoravském kraji (o 7,6 %). Rostl i podíl cizinců na počtu obyvatel, nejnižší tento podíl můžeme vysledovat ve Zlínském kraji (1,5 %).

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2012 až 2016*)

Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem v roce 2012 a 2016 (v %)

                              rok 2012                                                             rok 2016

https://www.czso.cz/documents/11244/54730417/cizinci.jpg/9935dd1e-f22e-400d-832d-827c393f264e?version=1.1&t=1494312466690

 

Z okresů Karlovarského kraje žije nejvyšší podíl cizinců v okrese Cheb (8,2 %), kde zároveň došlo i k jejich nejvyššímu meziročnímu nárůstu a to o 2,6 %. Naopak nejnižší podíl cizinců v kraji vykazuje již tradičně okres Sokolov (3,1 %).

Nejpočetnější skupinu cizinců v Karlovarském kraji tvořily osoby vietnamské národnosti, kterých bylo podle údajů z Ředitelství služby cizinecké policie k 31. 12. 2016 celkem 6 598. To je 34,0 % všech cizinců v našem regionu. Téměř polovina Vietnamců přitom žije v okrese Cheb. Z věkové struktury vietnamské populace je patrné, že občané z Vietnamu zde našli nový domov a zakládají rodiny. Děti do patnácti let tvoří více než 15 % vietnamské populace.

Mezi další nejvíce zastoupené skupiny cizinců patřily osoby z Německa (13,7 %),  Ukrajiny (12,7 %), Ruska (11,7 %) a Slovenska (10,8 %). Němci, Ukrajinci a Rusové nejčastěji žijí v okrese Karlovy Vary, nejvyšší podíl občanů Slovenska 20,5 % má bydliště v okrese Sokolov. Zajímavým zjištěním je, že mezi osobami s německým státním občanstvím tvoří téměř 84 % muži.

 Cizinci podle okresů k 31. 12. 2016*)

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2012 až 2016

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249

 

 

  • Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2016 (aktualita v pdf)