Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021

 

3. 9. 2021

(předběžné údaje)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji v 1. pololetí roku 2021 meziročně vzrostla o 2 218 Kč na 32 684 Kč a byla ve sledovaném období třetí nejnižší mezi kraji republiky. Meziroční tempo růstu mezd v kraji (o 7,3 %) bylo shodné s republikovým. Reálně (po zohlednění inflace) se mzda v kraji i celé ČR zvýšila o 4,7 %. V samotném 2. čtvrtletí roku 2021 vzrostla mzda v kraji meziročně reálně o 8,9 % při celorepublikovém zvýšení o 8,2 %.

Meziroční srovnání je poznamenané vychýlenou základnou minulého roku (z důvodu karanténních opatření).

1. až 2. čtvrtletí 2021

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji v 1. pololetí 2021 meziročně poklesl o 0,8 tis. na 180,0 tis. osob (4. nejnižší počet mezi kraji). Snížení počtu zaměstnanců zaznamenalo ve sledovaném období dvanáct krajů republiky. Meziroční pokles o 0,5  % v Pardubickém kraji byl (spolu s Jihočeským a Libereckým krajem) třetí nejnižší v mezikrajském srovnání. K nejvýraznějšímu úbytku počtu zaměstnanců v relativním vyjádření došlo v kraji Karlovarském (-3,9 %). Meziroční nárůst počtu zaměstnanců zaznamenal Středočeský kraj (o 0,7 %) spolu s Hl. městem Prahou (o 0,4 %).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2021

tabulka

Meziroční změna počtu zaměstnanců (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. až 2. čtvrtletí 2021
(pracovištní metoda)

graf

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. pololetí 2021 meziročně o 2 218 Kč (tj. o 7,3 %) na 32 684 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. pololetí 2021 zařadil na 12. místo, nižší mzdy měli zaměstnanci ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (36 807 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. pololetí 2021 o 4,1 tis. Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (45 336 Kč) o 12,7 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. až 2. čtvrtletí 2021
(pracovištní metoda)

graf

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (o 7,3 %) bylo shodné s republikovým a zároveň čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání. Tempo růstu mezd v krajích republiky se pohybovalo v rozpětí od 5,5 % v Hl. městě Praze do 9,3 % v Kraji Vysočina.

Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby)
podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2021
(pracovištní metoda)

graf

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. pololetí roku 2021 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,5 %, reálně tak mzda v Pardubickém kraji vzrostla, stejně jako v celé ČR, o 4,7 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR).

2. čtvrtletí 2021

V samotném 2. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji 34 242 Kč, což je o 3 696 Kč více než ve stejném období roku 2020. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejnižší průměrnou mzdu (nižší mzdy pobírali pouze zaměstnanci v Karlovarském a Zlínském kraji).

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji ve 2. čtvrtletí 2021 (o 12,1 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,8 procentního bodu rychlejší a zároveň čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání. Spotřebitelské ceny se v ČR ve 2. čtvrtletí 2021 zvýšily o 2,9 %, reálně tak mzda v kraji vzrostla o 8,9 % při 8,2% republikovém navýšení.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2021

tabulka

 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) v Pardubickém kraji
podle čtvrtletí

graf