Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2019

 

3. 9. 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. pololetí roku 2019 meziročně vzrostla o 1 952 Kč (druhý nejnižší přírůstek v mezikrajském srovnání) na 29 579 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji byla ve sledovaném období třetí nejnižší mezi kraji republiky. Mzdy v kraji rostly (+7,1 %) ve srovnání s průměrem za celou ČR (+7,3 %) pomaleji.

1. až 2. čtvrtletí 2019

V 1. pololetí roku 2019 dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji 184,7 tis. osob, což byl shodný počet jako ve stejném období vloni. Nejvíce zaměstnanců ve srovnání s 1. pololetím roku 2018 přibylo v Hl. městě Praze (23,2 tis. osob), v osmi krajích přitom došlo k poklesu počtu zaměstnanců.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019

Meziroční růst počtu zaměstnanců (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (pracovištní metoda)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. pololetí 2019 meziročně o 7,1 % na 29 579 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. pololetí 2019 zařadil na 12. místo, nižší mzdy měli zaměstnanci ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (33 297 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1.  pololetí 2019 o 3,7 tis. Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (41 964 Kč) o 12,4 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (pracovištní metoda)

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (7,1 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,2 procentního bodu pomalejší. V absolutním vyjádření je meziroční přírůstek (o 1 952 Kč) mezi všemi kraji republiky druhý nejnižší za Krajem Vysočina.

Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby)
podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2019 (pracovištní metoda)

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. pololetí 2019 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,8 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 4,2 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 4,4 %.

2. čtvrtletí 2019

V samotném 2. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji 30 271 Kč, což je o 1 991 Kč více než ve stejném období roku 2018. V mezikrajském srovnání se jedná o druhou nejnižší průměrnou mzdu (nižší mzdy pobírali pouze zaměstnanci v Karlovarském kraji).

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji ve 2. čtvrtletí 2019 (o 7,0 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,2 procentního bodu pomalejší a zároveň (spolu s Libereckým krajem) čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání. Spotřebitelské ceny se v ČR ve 2. čtvrtletí 2019 zvýšily o 2,8 %, reálně tak mzda v kraji vzrostla o 4,1 % při republikovém růstu o 4,3 %.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2019