Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

24. 5. 2022

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 bylo v Pardubickém kraji vydáno 1 185 stavebních povolení, tj. o 3,6 % více než v předchozím roce. Přibližně tři pětiny těchto povolení připadaly na výstavbu budov (bytových i nebytových), dvě pětiny na výstavbu inženýrských staveb. Předpokládaná hodnota všech povolených staveb v kraji meziročně vzrostla o 98,5 %, což byl nejvyšší nárůst v mezikrajském srovnání. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v kraji výše 5 629 tis. Kč a byla šestá nejvyšší mezi všemi kraji v ČR.

Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

tabulka

V průběhu prvních tří měsíců roku 2022 bylo v Pardubickém kraji podle předběžných údajů vydáno 1 185 stavebních povolení v orientační hodnotě 6 670 mil. Kč. Mezi vydanými povoleními v kraji měly největší zastoupení inženýrské stavby (42,0 %). Na bytové budovy připadalo 40,3 % ze všech vydaných povolení a na nebytové budovy 17,6 %. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2021 se počet vydaných stavebních povolení v kraji i celé ČR zvýšil (o 3,6 %, respektive o 9,9 %). V rámci okresů Pardubického kraje došlo k nárůstu vydaných povolení v okresech Ústí nad Orlicí (o 12,1 %), Chrudim (o 7,7 %) a Pardubice (o 0,6 %). Naopak k poklesu došlo v okrese Svitavy (o 6,3 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

graf

V prvním čtvrtletí roku 2022 byl v Pardubickém kraji vydán nejvyšší počet stavebních povolení v rámci prvních čtvrtletí posledních čtrnácti let (2009–2021). Vyšší počet stavebních povolení v prvním čtvrtletí byl v kraji vydán naposledy v roce 2008 (1 196, tj. o 11 více).

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 bylo v České republice vydáno 21 552 stavebních povolení, z toho 4 817 připadalo na novou výstavbu bytových budov. Nejvíce vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu evidoval Středočeský kraj (22,3 %), následoval Jihomoravský kraj (12,5 %) a Moravskoslezský kraj (10,1 %). Naopak nejméně těchto povolení bylo vydáno v Praze (1,8 %). Na Pardubický kraj připadalo 5,8 % ze všech vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu v České republice.

Na novou výstavbu nebytových budov bylo průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 celorepublikově vydáno 1 925 stavebních povolení, z toho 6,3 % připadalo na Pardubický kraj. Nejvíce vydaných stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu evidoval Středočeský kraj (15,9 %), následoval Jihomoravský kraj (12,6 %) a Jihočeský kraj (8,7 %). Naopak nejméně vydaných stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu měla Praha (1,9 %).

Vydaná stavební povolení na novou výstavbu budov v krajích v 1. čtvrtletí let 2021 a 2022

graf

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji za 1. čtvrtletí 2022 výše 6,7 miliardy Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 98,5 % více. Mezi kraji byl tento nárůst nejvyšší. Celková orientační hodnota staveb vzrostla celkem ve dvanácti krajích, přičemž druhý nejvyšší nárůst měl sousední Královéhradecký kraj (o 92,9 %). Meziroční snížení této hodnoty naopak evidujeme v Libereckém a Jihočeském kraji (o 49,4 %, respektive o 3,2 %). Celkem za celou ČR vzrostla orientační hodnota staveb o 17,4 % na 120,4 mld. Kč.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

tabulka

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v České republice v 1. čtvrtletí roku 2022 výše 5 586 tis. Kč (s maximem 19 210 tis. Kč v Praze a minimem 2 185 tis. Kč v Libereckém kraji). V Pardubickém kraji byla zaznamenána šestá nejvyšší hodnota mezi kraji, jež dosahovala výše 5 629 tis. Kč. V meziokresním srovnání mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala v rozmezí od 1 654 tis. Kč v okrese Jindřichův Hradec po 19 210 tis. Kč v Praze. Nejvýše umístěný okres z kraje (Ústí nad Orlicí) se nacházel na 6. místě s průměrnou hodnotou 7 895 tis. Kč, nejníže umístěný okres Chrudim na 59. místě s průměrnou hodnotou 2 848 tis. Kč.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech
v 1. čtvrtletí let 2016 až 2022

graf

 

 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v ČR a v krajích v 1. čtvrtletí 2022
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR a v krajích v 1. čtvrtletí 2022
 • Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2022 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz