Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. lednu 2020

 

12. 2. 2020

Stejně jako v předchozích dvou měsících rostla nezaměstnanost v Pardubickém kraji i během ledna 2020. Přesto si kraj udržel v mezikrajském srovnání druhou nejnižší míru nezaměstnanosti. Na jednoho uchazeče o zaměstnání připadala stejně jako v prosinci 2019 přibližně tři volná pracovní místa.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) byl ke konci ledna 2020 v Pardubickém kraji 2,41 %, v celé ČR pak byl o 0,66 procentního bodu vyšší (3,07 %). Ve srovnání s minulým měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji zvýšil o 0,21 procentního bodu (při celorepublikovém nárůstu o 0,20 p. b.), oproti stavu z konce ledna 2019 (2,46 %) nezaměstnanost v kraji mírně poklesla. Podíl nezaměstnaných mužů (2,50 %) ke konci ledna 2020 byl v kraji o 0,18 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných žen (2,32 %).

V mezikrajském srovnání měl Pardubický kraj ke konci ledna 2020 druhý nejnižší podíl nezaměstnaných osob (2,41 %) za Prahou s 1,94 %. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob měl Moravskoslezský kraj (4,63 %). Ve srovnání s předchozím měsícem zůstalo pořadí krajů na prvních dvou místech i na posledním místě stejné.

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci Pardubického kraje drží již od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,02 % ke konci ledna 2020). Ve srovnání s ostatními okresy ČR (77 okresů včetně Prahy) měl okres Ústí nad Orlicí ke konci ledna 2020 desátý nejnižší podíl nezaměstnaných osob. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob měl v rámci kraje okres Svitavy (2,92 %). V okrese Pardubice byl nižší podíl nezaměstnaných osob (2,15 %) než v okrese Chrudim (2,86 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 1. 2020
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

tabulka

Ke konci ledna 2020 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 8 622 nezaměstnaných osob, z toho 54,3 % uchazečů pobíralo podporu v nezaměstnanosti. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, patřilo 8 019 osob. Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo nově hlášeno 2 444 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 752 uchazečů. Oproti předchozímu měsíci se počet uchazečů o zaměstnání v kraji zvýšil o 692.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce Pardubického kraje se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 195 míst. Celkově bylo v kraji ke konci ledna 2020 evidováno 24 777 pracovních míst, což bylo 7,3 % ze všech pracovních míst, které evidovaly úřady práce v celé České republice.

Na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji připadala ke konci ledna 2020 téměř tři volná pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy najdeme v okrese Pardubice, kde byl počet volných pracovních míst 5,5krát vyšší oproti počtu uchazečů. V okrese Ústí nad Orlicí byl 2,7krát vyšší, v okrese Svitavy 1,3krát vyšší a v okrese Chrudim 1,2krát vyšší.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

graf

 • Tabulka – Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 1. 2020
 • Tabulka – Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. lednu 2020 – komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Bc. et Bc. Aleš Trpík
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 480
  E-mail: ales.trpik@czso.cz