Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. červenci 2019

 

9. 8. 2019

Stejně jako v celé České republice můžeme i v Pardubickém kraji během července 2019 zaznamenat zvýšení nezaměstnanosti. V tomto období nezaměstnanost vzrostla ve všech okresech v kraji. I přesto má kraj již čtvrtý měsíc po sobě nejnižší nezaměstnanost v mezikrajském srovnání. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v kraji se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil téměř o padesát, nicméně počet uchazečů o zaměstnání během stejného období vzrostl o více než 600.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci července 2019 za celou Českou republiku 2,72 % a za Pardubický kraj 1,88 %. Po pěti měsících, kdy se podíl nezaměstnaných osob v kraji snižoval, se v posledním měsíci v porovnání s předchozím měsícem zvýšil o 0,22 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných osob zároveň vzrostl ve všech okresech kraje. Nejvyšší nárůst můžeme zaznamenat v okrese Chrudim (o 0,27 procentního bodu). Dále následovaly okresy Svitavy (zvýšení o 0,24 p. b.), Ústí nad Orlicí (o 0,21 p. b.) a Pardubice (o 0,18 p. b.). Podíl nezaměstnaných mužů v kraji byl na konci července 2019 o 0,70 p. b. nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V mezikrajském srovnání vykazuje Pardubický kraj již čtvrtý měsíc po sobě nejnižší podíl nezaměstnaných osob (1,88 % ke konci července 2019). Naopak nejvyšší nezaměstnanost měl ke konci července 2019 Moravskoslezský kraj (4,28 %).

Mezi okresy Pardubického kraje měl ke konci července 2019 nejnižší podíl nezaměstnaných okres Ústí nad Orlicí (1,67 %), nejvyšší pak okres Svitavy (2,13 %). Okres Pardubice můžeme podílem nezaměstnaných osob (1,84 %) zařadit před okres Chrudim (1,96 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 7. 2019

Ke konci července 2019 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 6 832 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 6 266. Počet uchazečů o zaměstnání v kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 640. Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo nově zaregistrováno 2 032 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 392 uchazečů.

Ke konci července 2019 bylo v kraji 26 178 pracovních míst v evidenci úřadů práce. Jejich počet se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 48 míst a to i navzdory tomu, že se počet volných pracovních míst snížil ve dvou okresech. V okrese Svitavy bylo zaznamenáno snížení o 63 pracovních míst a v okrese Chrudim o 13. Na zvýšení počtu pracovních míst v Pardubickém kraji se podílely okresy Pardubice (86 pracovních míst) a Ústí nad Orlicí (38 pracovních míst).  

Na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji připadala ke konci července 2019 téměř čtyři pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy najdeme v okrese Pardubice, kde byl počet volných pracovních míst 6,5krát vyšší oproti počtu uchazečů. V okrese Ústí nad Orlicí byl pak 3,6krát vyšší, v okrese Svitavy 2,1krát vyšší a v okrese Chrudim 1,8krát vyšší.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka – Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 7. 2019
 • Tabulka – Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. červenci 2019 – komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Bc. et Bc. Aleš Trpík
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 480
  E-mail: ales.trpik@czso.cz