Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 28. únoru 2017

 

Během února 2017 poklesla nezaměstnanost v celé České republice; v Pardubickém kraji byl po lednovém růstu zaznamenán pokles na úroveň konce roku 2016. Podíl nezaměstnaných mužů je v kraji s výjimkou okresu Pardubice (obdobně jako v zimních měsících předchozích let) nad úrovní podílu nezaměstnaných žen.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15-64 let) byl ke konci února 2017 za celou ČR 5,14 % a za Pardubický kraj 4,04 %. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,89 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,33 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,59 procentního bodu vyšší než podíl žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných snížil o 0,16 procentního bodu a vrátil se na úroveň zaznamenanou ke konci roku 2016; oproti stejnému měsíci předchozího roku byl nižší o 1,36 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání je v Pardubickém kraji čtvrtý nejnižší podíl nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v Hlavním městě Praze (3,26 %), následuje Plzeňský (3,49 %) a Královéhradecký kraj (3,72 %). Nejvíce je nezaměstnaností postižen Ústecký kraj (7,79 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 28. 2. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Pardubicku – 3,29 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 5,68 %. Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Chrudimsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 28. 2. 2017

Ke konci února 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 14 494 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 13 652.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 504, pokles byl zaznamenán zejména v okresech Chrudim (o 175 osob) a Pardubice (o 134 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 730 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 234 uchazečů.

Volných pracovních míst bylo v kraji ke konci února 2017 celkem 11 018 (tj. o 498 více než na konci ledna 2017); na jedno místo tak připadalo 1,3 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy je v okrese Pardubice, kde byl počet volných míst vyšší než počet uchazečů, a v okrese Ústí nad Orlicí s více než jedním uchazečem na 1 volné místo. V okrese Chrudim se počet uchazečů blíží trojnásobku volných míst a v okrese Svitavy připadají na jedno volné místo více než 3 uchazeči.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV. 

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Volná pracovní místa v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců