Demografický vývoj ve městech Pardubického kraje v roce 2019

 

23. 3. 2020

Ke konci roku 2019 žilo ve 38 městech Pardubického kraje 321,6 tisíce obyvatel. Městské obyvatelstvo tak aktuálně tvoří 62 % obyvatel kraje. Meziročně vzrostl počet obyvatel měst zásluhou stěhování téměř o 1,2 tisíce osob.

Podle předběžné statistické bilance žilo ve 38 městech Pardubického kraje k 31. 12. 2019 celkem 321 575 obyvatel, tj. o 1 052 osob více než v předchozím roce. Podíl městského obyvatelstva v kraji se meziročně snížil o 0,1 procentního bodu a na konci roku 2019 činil 61,5 %. Na rostoucím počtu obyvatel měst se podílela migrace. Stěhováním přibylo ve městech v kraji 1 153 osob. Přirozenou měnou (rozdíl počtu živě narozených a zemřelých) naopak ubylo 101 městských obyvatel.

Pohyb obyvatelstva ve městech Pardubického kraje v roce 2019

Meziroční nárůst počtu obyvatel zaznamenaly všechny velikostní skupiny měst, výjimkou byla pouze města s 10 až 20 tisíci obyvateli, která ve srovnání s rokem 2018 ztratila v úhrnu více než 200 obyvatel.

celkovému přírůstku počtu obyvatel došlo v roce 2019 ve 23 městech kraje. Absolutně nejvyšší přírůstek zaznamenalo krajské město Pardubice (+1 039 obyvatel), v přepočtu na 1 000 obyvatel pak Dašice (+27,2 ‰) následované Přeloučí (22,6 ‰).

V 15 městech kraje se naopak celkový počet obyvatel meziročně snížil. K největšímu celkovému úbytku obyvatel došlo během roku 2019 v České Třebové (-124 osob) a v Moravské Třebové (- 122 osob); obě města přišla o obyvatele jak migrací, tak přirozenou měnou. V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel zaznamenala největší úbytek obyvatel města Bystré (-16,3 ‰) a Jevíčko (- 14,2 ‰).

Vlivem přirozené měny početně posílilo v loňském roce 19 měst v Pardubickém kraji. Stěhováním vzrostl počet obyvatel rovněž v 19 městech. Pouze v 9 městech kraje byl zjištěn zároveň kladný přirozený i migrační přírůstek. Stejný počet měst pak zaznamenal během roku 2019 pokles počtu obyvatel jak v důsledku přirozené měny, tak i stěhováním obyvatel.

Nejlidnatějším městem kraje bylo ke konci roku 2019 krajské město Pardubice s 91 727 obyvateli, početně nejmenším městem byl Brandýs nad Orlicí s 1 316 obyvateli. Mezi okresy Pardubického kraje se nejvyšším podílem městského obyvatelstva vyznačuje okres Pardubice (70,2 %), nejnižším pak okres Svitavy (49,7 %).

Přírůstek (úbytek) obyvatelstva (relativní údaje na 1 000 obyvatel) ve městech Pardubického kraje v roce 2019

Bilance počtu obyvatel ve městech Pardubického kraje v roce 2019

Mezi 50 nejlidnatějších měst České republiky se v roce 2019 zařadilo krajské město Pardubice na desáté a město Chrudim na padesáté pořadové místo. V 606 městech České republiky (počet měst k 1. 1. 2019) žilo ke konci roku 2019 celkem 7 369 115 obyvatel, tj. 68,9 % z celkového počtu 10 693 939 obyvatel ČR. Nejlidnatější je hlavní město Praha (1 324 277), naopak nejméně obyvatel mělo ke konci roku 2019 město Přebuz v okrese Sokolov v Karlovarském kraji (73 obyvatel).

 

Související odkazy:
Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – rok 2019 (tab. 1.5, předběžné údaje)
Metodické poznámky

Kontakt:
Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
Mgr. Klára Vávrová, E-mail: klara.vavrova@czso.cz
Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

  • Tabulka 1 - Pohyb obyvatelstva ve městech Pardubického kraje v roce 2019
  • Tabulka 2 - Bilance počtu obyvatel ve městech Pardubického kraje v roce 2019
  • Tabulka 3 - Bilance počtu obyvatel v 50 největších městech České republiky v roce 2019
  • Demografický vývoj ve městech Pardubického kraje v roce 2019 - komentář v PDF