Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

8. 8. 2019

Od dubna do června se v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji ubytovalo o 11 % více hostů než v loňském druhém čtvrtletí. V mezikrajském srovnání jde o třetí nejvyšší procentní nárůst za Olomouckým a Libereckým krajem. Zatímco počet domácích hostů v kraji ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostl o 12,3 %, počet zahraničních hostů se zvýšil pouze o 3,1 %. Celkový počet přenocování hostů ze zahraničí přitom meziročně klesl o 6,3 % a průměrná doba jejich přenocování se zkrátila z 2,7 nocí v loňském druhém čtvrtletí na 2,4 nocí.

 

Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 133 653 hostů2, což představuje 2,3 % z republikového úhrnu (nejnižší počet hostů v republikovém srovnání). Nejvíce hostů směřovalo do Hlavního města Prahy (37,5 % z republikového úhrnu), Jihomoravského kraje (10,1 %) a do Jihočeského kraje (7,9 %).

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích kromě Kraje Vysočina. Největší dynamiku růstu počtu hostů mezi letošním a loňským druhým čtvrtletím zaznamenal Olomoucký a Liberecký kraj (shodně o 12,4 %). Za nimi s 11% nárůstem (při celorepublikovém navýšení o 4,9 %) následoval Pardubický kraj.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

V časové řadě srovnatelných údajů za 2. čtvrtletí od roku 2012 byl počet hostů v kraji ve 2. čtvrtletí 2019 (dle předběžných výsledků 133,7 tis. osob) nejvyšší. Meziročně se v Pardubickém kraji zvýšil ve 2. čtvrtletí letošního roku výrazněji počet hostů z České republiky, tzv. rezidentů3 (o 12,3 %), počet zahraničních hostů, tzv. nerezidentů4, vzrostl o 3,1 %.


 

Ve 2. čtvrtletí letošního roku přijelo do Pardubického kraje nejvíce zahraničních hostů ze Slovenska (3,5 % všech hostů), Německa (2,5 %) a Polska (2,1 %). V úhrnu tvořili hosté z těchto tří zemí téměř dvě třetiny všech hostů ze zahraničí, následovali hosté z Francie a Rakouska. Z hlediska počtu přenocování se za první tři nejčastěji zastoupené země zařadili Ukrajinci.

Nejvíce hostů ze zahraničí bylo mezi všemi hosty v průběhu letošního druhého čtvrtletí v kraji zastoupeno v měsíci dubnu (téměř 14 %); dubnového maxima z loňského roku (téměř 17 %) však dosaženo nebylo.

Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců

Celkový počet přenocování hostů ve 2. čtvrtletí roku 2019 meziročně vzrostl ve všech krajích kromě Zlínského a Kraje Vysočina. Pardubický kraj se 8,4% nárůstem (při celorepublikovém navýšení o 3,8 %) zařadil na třetí nejvyšší pozici v mezikrajském srovnání za Liberecký (9,8 %) a Olomoucký kraj (9,5 %).

Meziročně se v kraji zvýšil počet přenocování u rezidentů (o 10,8 %), zatímco přenocování hostů ze zahraničí ubylo (o 6,3 %). V absolutním počtu přenocování se Pardubický kraj ve 2. čtvrtletí 2019 zařadil na poslední místo mezi kraji. Dubnový, květnový i červnový počet přenocování v kraji byl přitom letos oproti stejným měsícům v posledních osmi letech nejvyšší.

 

Průměrný počet přenocování hostů (2,5 noci) řadí Pardubický kraj na 7. místo v republikovém srovnání. Největší průměrný počet přenocování hostů byl evidován v kraji Karlovarském (4,5 noci) a nejmenší v kraji Jihomoravském (1,8 noci); republikový průměr počtu přenocování hostů činil 2,4 noci. Průměrný počet přenocování u rezidentů je v Pardubickém kraji 2,5 noci (9. místo mezi kraji) a u nerezidentů 2,4 noci (5. místo).

Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

V celém 1. pololetí roku 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 223 644 hostů2, což představuje 2,3 % z republikového úhrnu a jedná se o nejnižší počet hostů mezi kraji. Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích České republiky. V Pardubickém kraji se počet hostů oproti loňskému prvnímu pololetí meziročně zvýšil o 7,7 %, což byl třetí nejvyšší relativní nárůst v mezikrajském srovnání po Olomouckém a Libereckém kraji.

Počet přenocování byl v 1. pololetí roku 2019 oproti stejnému období předchozího roku vyšší ve všech krajích České republiky kromě Zlínského. Ubytovací zařízení v Pardubickém kraji zaznamenala čtvrtý nejvyšší meziroční procentní nárůst počtu přenocování (o 5,0 % při republikovém nárůstu o 2,5 %).

 

1 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2 Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

 

 • Tabulka - Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí ve 2. čtvrtletí 2019
 • Tabulka - Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2019
 • Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje) – komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 418
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz