Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

 

10. 5. 2021

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji v prvním čtvrtletí 2021 meziročně klesl o 85 % při 91% celorepublikovém snížení. Počet přenocování hostů v kraji byl meziročně nižší o 79 % a v celé ČR o 88 %. Omezení poskytování ubytovacích služeb z důvodu pandemie koronaviru trvají již více než rok.

1. čtvrtletí roku 2021 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 11,4 tis. hostů2, což představuje meziroční snížení o 85,0 % (při republikovém poklesu o 91,1 %) a zároveň třetí nejnižší počet mezi kraji (za Libereckým krajem a Krajem Vysočina). Výrazný propad počtu hostů zaznamenaly všechny kraje, relativně nejvíce Liberecký (o 96,6 %), Královéhradecký (o 94,5 %), Praha (o 92,9 %) a Karlovarský (o 92,3 %). V Pardubickém kraji byl relativní meziroční úbytek návštěvnosti druhý nejnižší po Ústeckém kraji (s poklesem o 83,4 %). První čtvrtletí loňského roku (zejména březen) bylo již však také dotčeno protiepidemickými opatřeními.

tabulka Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pardubického kraje v 1. čtvrtletí 2020 a 2021

Zatímco v Pardubickém kraji se oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku snížil počet hostů z ČR, tzv. rezidentů3 o 85,6 % a hostů ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 o 80,3 %, v celé ČR byl pokles počtu zahraničních hostů výraznější (o 96,3 % při 86,4% snížení počtu domácích hostů). Z dlouhodobě početně nejvíce zastoupených zahraničních hostů v kraji byl v 1. čtvrtletí 2021 zaznamenán 72% meziroční pokles počtu hostů ze Slovenska při 88% poklesu počtu Němců a téměř 96% poklesu počtu návštěvníků z Polska.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku v Pardubickém kraji necelých 47 tis. nocí, což bylo o 79,0 % méně než ve stejném období loňského roku (republikový pokles činil 88,2 %). Domácí klientela snížila počet přenocování v kraji o 80,9 % a počet přenocování zahraničních hostů se snížil o 64,0 %. Průměrný počet přenocování na jednoho hosta v 1. čtvrtletí 2021 v kraji (4,1 noci) byl nad republikovým průměrem (3,8 noci).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle měsíců

graf

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. čtvrtletí

graf


Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 2021

graf

1  Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2  Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3  Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4 Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

 

 • Tab. 1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pardubického kraje v 1. čtvrtletí 2020 a 2021
 • Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2021
 • Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2021
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2021
 • Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje) – komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 737 857 459
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz