Stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2020

 

V roce 2020 vydaly stavební úřady v Jihočeském kraji 7 036 stavebních povolení, tedy o 4,7 %  více proti předchozímu roku. Předpokládaná orientační hodnota povolených staveb v kraji činila 20,1 mld. Kč a byla meziročně nepatrně nižší. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 2 860 tis. Kč.

V Česku bylo v roce 2020 vydáno 85 987 stavebních povolení, přičemž došlo k mírnému meziročnímu poklesu. V polovině krajů se počet stavebních povolení proti předchozímu roku zvýšil, nejvíce v Plzeňském kraji (+11,2 %). Největší pokles vykázala Praha (-8,9 %).

Jihočeském kraji se počet vydaných stavebních povolení meziročně zvýšil. Celkem jich v kraji v roce 2020 bylo vydáno 7 036, což představovalo 8,2 % ze všech stavebních povolení vydaných v Česku. Tento podíl byl mezi kraji čtvrtý nejvyšší.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2020

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2020

 

V jižních Čechách v roce 2020 připadala více než polovina vydaných stavebních povolení na budovy. Z celkového počtu stavebních povolení byla téměř třetina vydána na stavby bytových budov a více než 20 % % na stavby nebytových budov.

Situace v jednotlivých jihočeských okresech se liší. Přestože v absolutních číslech bylo nejvíce stavebních povolení vydáno v okrese České Budějovice, meziročně zde došlo k poklesu o téměř 9 %. Naopak v okresech s nízkými počty vydaných povolení došlo k výrazným meziročním nárůstům – na Písecku o téměř 23 % a na Prachaticku o necelých 22 %.

Více než 1 000 povolení bylo vydáno stavebními úřady v okresech České Budějovice, Jindřichův Hradec a Tábor.

Graf 1 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji

Graf 1 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji

Orientační hodnota staveb, na které bylo v roce 2020 vydáno stavební povolení, dosáhla v Česku 389,7 mld. Kč a meziročně klesla o téměř 6 %. Pouze v šesti krajích Česka byl zaznamenán nárůst orientační hodnoty staveb, největší na Plzeňsku (+19,3 %). K nejvýraznějšímu poklesu hodnoty staveb došlo v Libereckém kraji (−19,0 %) a Kraji Vysočina (−18,9 %).

V Jihočeském kraji v roce 2020 činila orientační hodnota staveb 20,1 mld. Kč a oproti předcho-zímu roku mírně klesla. Také průměrná hodnota na jedno stavební povolení se meziročně snížila a dosáhla 2 860 tis. Kč. I proto patřila k nejnižším a v mezikrajském srovnání obsadila 13. příčku. Nižší hodnotu uvedl už jen kraj Středočeský. Ve srovnání s republikovým údajem byla průměrná hodnota stavby na 1 povolení v kraji nižší o 1 672 tis. Kč.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v roce 2020

Tab. 2 Orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v roce 2020

Nejvyšší měrou se na celkové orientační hodnotě staveb kraje podílely okresy České Budějovice (31,4 %) a Tábor (17,3 %). Nejnižší hodnotu staveb vykázal okres Strakonice a na hodnotě kraje se podílel pouze ze 7 %.

Průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení, která v kraji činila 2 860 tis. Kč, překonalo šest okresů, přičemž nejvyšší průměrnou hodnotu vykázaly stavby na Českobudějovicku (4 372 tis. Kč). Nejnižší a zároveň jediná hodnota pod průměrem kraje byla zaznamenána v okrese Strakonice (1 495 tis. Kč).

Graf 2 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb podle okresů v roce 2020

Graf 2 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb podle okresů v roce 2020

 • Stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2020 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Vydaná stavební povolení v Jihočeském kraji v roce 2020
 • Tab. 2 Orientační hodnota staveb v Jihočeském kraji v roce 2020
 • Další informace:
 • Tab. Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020
 • Tab. Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v roce 2020
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.votrubova@czso.cz
  Tel.: 386 718 450, 737 280 421