Počet uchazečů o zaměstnání se v srpnu v kraji meziměsíčně opět mírně zvýšil

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v srpnu 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně zvýšil podíl nezaměstnaných osob jen nepatrně (o 0,8 %), zvýšil se také počet volných pracovních míst. Ke konci srpna 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 8 831 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 1,9 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2019

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2019

K 31. 8. 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 8 831 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 7 839. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných osob snížil o 6,8 %. Meziročně největší snížení zaznamenal okres České Budějovice, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 12 %, v absolutním porovnání ubylo nejvíce uchazečů v tomto okrese – oproti srpnu 2018 to bylo o 321 nezaměstnaných méně. Meziroční zvýšení počtu uchazečů je patrné nejvíce v okrese Strakonice, kdy bylo evidováno o 29 uchazečů více oproti stejnému období minulého roku. Počty uchazečů o zaměstnání se v srpnu 2019 meziměsíčně snížily v okresech České Budějovice a Písek.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 88,8 %. Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v srpnu 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 1 884 osob a  téměř stejnému počtu uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni (1 810). Nové zaměstnání našlo 1 129 uchazečů, přičemž 551 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 45,8 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly v tomto měsíci ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 58,5 %, tj. meziměsíční zvýšení o 0,8 procentního bodu (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (59,9 %), nejnižší v okrese Prachatice (54,9 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,1 % a lidé se zdravotním postižením 19,0 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji činil 1,9 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v srpnu 2019 Jihočeský kraj na druhé pozici. Na první příčce se umístil kraj Pardubický (1,9 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl tradičně kraj Moravskoslezský (4,2 %). Podíl nezaměstnaných osob dosáhl na konci srpna 2019 v České republice hodnoty 2,7 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci srpna 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 20 365 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 4,3 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 6,8 %. Meziroční nárůst lze sledovat téměř ve všech okresech kraje. Nejzřetelněji se nárůst projevil v okrese Písek, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrost o 18,5 %. K meziročnímu snížení počtu volných pracovních míst došlo v okrese Jindřichův Hradec (-19,5 %).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 8. 2019

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 8. 2019

 

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 8. 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je patrné snížení (k 31. 8. 2018 – 0,5 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v srpnu 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,0), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci srpna 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 316), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 42,9 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 42,1 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 8. 2019, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 37,3 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 31. 8. 2019 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (49,2 % z celkového počtu), a to díky příznivější situaci na trhu práce. V porovnání se stejným obdobím minulého roku však došlo v této kategorii ke zvýšení o 160 osob. K meziročnímu snížení došlo nejvíce v kategorii nad 12 měsíců (pokles o 40,4 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v srpnu v kraji meziměsíčně opět mírně zvýšil - komentář v pdf
 • Tab.1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2019
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440