Počet uchazečů o zaměstnání se v červnu snížil

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 30. červnu 2020 meziměsíční pokles počtu uchazečů o 3,1 %, přičemž počet volných pracovních míst se zvýšil o 2,2 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce června na úřadech práce evidováno celkem 12 559 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,8 % a byl mezi kraji druhý nejnižší.

K 30. 6. 2020 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 559 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 11 515 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 52,5 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres Jindřichův Hradec (+86,8 %), nárůst počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2020

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2020

Meziměsíčně se počty uchazečů o zaměstnání snížily ve všech okresech Jihočeského kraje, největší pokles byl zaznamenán v okrese Český Krumlov (-8,5 %)

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 91,7 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v červnu 2020 nově zaregistrovalo na jihočeských úřadech práce 1 948 osob a 2 355 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Více než 2 tisíce uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 37,9 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Více než 40 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti. V kraji se v červnu oproti předchozímu měsíci snížily počty uchazečů, kteří čerpali podporu v nezaměstnanosti (-12 %).

V kraji mírně převažovaly nezaměstnané ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 50,8 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl uveden v okrese Jindřichův Hradec (54,2 %), naopak v okrese Prachatice převažovali mezi nezaměstnanými muži (53,5 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 3,9 % a lidé se zdravotním postižením 15,2 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let / počet obyvatel ve věku 15 – 64 let v %) se v Jihočeském kraji meziměsíčně mírně snížil na hodnotu 2,8 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v Pardubickém kraji (2,6 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (5,4 %).

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 30. červnu 2020 nabízely jihočeské úřady práce celkem 18 405 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 4,9 %. Při porovnání meziměsíčních hodnot došlo ke zvýšení o 2,2 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. červnu 2020 v Jihočeském kraji 0,7 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně zvýšil (30. 6. 2019 – 0,4 uchazečů). V rámci krajů ČR bylo v květnu 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,1), nejméně jich bylo v Praze (0,3).

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 6. 2020

 

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 6. 2020


Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

 Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci června 2020 lidé ve věku 55 až 59 let (1 696), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 13,5 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 41,8 let (k 30. 6. 2019 – 43,4 let). Počet uchazečů meziročně vzrostl ve všech věkových skupinách, nejvíce ve věku 20 až 29 let.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem, které se na celkovém počtu podílely 40,5 %, naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (7,5 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Téměř 69 % nezaměstnaných uchazečů bylo k 30. červnu 2020 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než šest měsíců, nicméně právě v kategorii 3 až 6 měsíců byl zaznamenán nejvyšší nárůst počtu uchazečů, což bylo pravděpodobně ovlivněno situací v zemi při koronavirové pandemii. Naopak se dařilo snižovat počty dlouhodobě nezaměstnaných (nad 24 měsíců), kde došlo k poklesu o 24,9 %.

 • Počet uchazečů o zaměstnání se v červnu snížil - komentář v pdf
 • Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. červnu 2020
 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:

 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  E-mail: petra.dolejsova@czso.cz