Návštěvnost Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2019

 

V prvním čtvrtletí 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje ubytovalo téměř 240 tis. hostů na víc než 600 tis. nocí. Zahraniční klientela se na počtu ubytovaných hostů podílela 38 % a na počtu přenocování 26 %.

V porovnání s minulým rokem byla návštěvnost kraje vyšší v lednu, v únoru spíše stagnovala a v březnu již meziročně poklesla. Za celé první čtvrtletí se meziročně počet hostů sice poněkud zvýšil (o 0,4 %), počet jejich noclehů však klesl o 2,1 %.

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2014 až 2019

 Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2014 až 2019

Ze strany tuzemských hostů se zájem o ubytování dál meziročně zvyšoval, ubytovalo se jich o 4,5 tis. více a počet jejich přenocování se zvýšil o 5,4 tis. To však nestačilo kompenzovat pokles zájmu ze strany zahraničních návštěvníků. V 1. čtvrtletí 2019 se v kraji ubytovalo o 3,6 tis. cizinců méně (-3,7 %), počet jejich přenocování poklesl dokonce o 18,1 tis., tedy více než o desetinu. Poptávka po ubytování se snížila zejména ze strany Němců, Rakušanů a Nizozemců, ale i mezi Jihokorejci a Japonci. Na druhou stranu se nadále zvyšoval počet hostů z Číny a Tchaj-wanu a přijelo víc hostů i z některých evropských zemí, např. ze Slovenska a Slovinska. Celkově v rozdělení zahraničních návštěvníků podle kontinentů meziročně ubylo pouze hostů z Evropy, z ostatních kontinentů do jižních Čech zavítalo víc návštěvníků než před rokem.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2019

 Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu tuzemských a většiny zahraničních hostů se mírně zkrátila, ale např. Slováci své pobyty prodloužili.

 Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2019 podle zemí

 Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2019 podle zemí

Ve skladbě zahraničních hostů (podle státního občanství) ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje (levý graf) potvrdili své prvenství hosté z Číny s podílem 23 %. Na čele se tak drží od 2. čtvrtletí 2017. Druhé místo díky výraznému zvýšení jejich zájmu patří Tchaj-wancům s 18 %. Naši do roku 2016 nejčastější návštěvníci – Němci – nyní obsadili třetí místo s podílem 13 %. Na čtvrtém místě jsou Jihokorejci a na pátém a šestém místě naši sousedé Rakušané a Slováci. V 1. čtvrtletí 2019 byl mezi zahraničními hosty nebývale vysoký podíl Asiatů (59 %) a nízký podíl Evropanů (38 %).

Vzhledem k tomu, že asijští hosté se v HUZ zdrželi jen krátce, zpravidla jednu noc, byl jejich podíl na počtu přenocování zahraničních návštěvníků podstatně nižší (37 %). Hosté z evropských zemí se zásluhou delších pobytů podíleli na počtu přenocování 61 %. Vlivem rozdílné doby pobytu bylo pořadí zemí podle počtu přenocování odlišné (pravý graf). První místo náleželo Německu (23 %), druhé Číně (14 %) a na třetím místě se umístili Nizozemci (12 %) díky nejdelší průměrné době pobytu. Na čtvrtém místě byli Tchaj-wanci a za nimi s odstupem Slováci, Jihokorejci a Rakušané.

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

V HUZ celé České republiky se v 1. prvním čtvrtletí 2019 oproti loňsku ubytovalo více osob na více nocí. Meziročně lepší výsledky zajistil zvýšený zájem tuzemských hostů, který vyrovnal pokles poptávky ze zahraničí. Z hlediska regionálního srovnání ve všech krajích s výjimkou tří (hlavní město Praha, Středočeský a Ústecký kraj) přivítali víc hostů než loni, nejvyšší dynamiku růstu počtu hostů měl Jihomoravský kraj. Ve všech krajích s výjimkou tří vzrostl rovněž počet hostů z tuzemska a většina krajů hlásí i zvýšený zájem o ubytování ze strany zahraničních hostů. Hlavní město Praha a další čtyři kraje (včetně Jihočeského) však letos přilákaly méně cizinců. Dvouprocentní úbytek hostů z ciziny v Praze sice nikterak neohrozil suverénní postavení hlavního města v počtu ubytovaných cizinců (61 % z republikového úhrnu), ale způsobil meziroční pokles v celorepublikovém měřítku. Praha v 1. čtvrtletí vykázala i nejvyšší počet ubytovaných tuzemských hostů a hostů celkem. Druhé a čtvrté místo v celkovém počtu ubytovaných obsadily i díky zimním lyžařským střediskům kraje Královéhradecký a Liberecký, třetí místo kraj Jihomoravský.

Většina krajů zaznamenala meziroční zvýšení počtu přenocování v HUZ, největší nárůst byl zjištěn v Kraji Vysočina. V pěti krajích počet přenocování poklesl a to zejména kvůli úbytku počtu nocí zahraniční klientely. Umístění krajů podle celkového počtu přenocování je na předních místech shodné jako podle počtu hostů, liší se jen třetí místo, které obsadil díky lázeňství Karlovarský kraj.

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

Jihočeský kraj, který se v 1. čtvrtletí 2019 podílel na počtu hostů ubytovaných v HUZ ČR a na počtu jejich přenocování téměř 6 %, obsadil v žebříčku krajů stejně jako loni páté místo. Indexy meziročního vývoje měl kraj v regionálním srovnání podprůměrné. Pokles počtu ubytovaných cizinců, ke kterému v kraji došlo, byl mezi regiony druhý nejhlubší a pokles počtu jejich přenocování byl nejhlubší vůbec.