Mzdy za 1. až 3. čtvrtletí 2018 vzrostly v kraji meziročně téměř o 9 %

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji 28 165 Kč, což je meziročně nárůst o 8,9 %. Podle absolutní výše mzdy se v mezikrajském srovnání umístil kraj na osmém; podle relativních hodnot na 7. místě.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2018 dosáhla výše 31 225 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 463 Kč (8,6 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily v ČR za uvedené období o 2,2 %, reálně se tak mzda zvýšila o 6,3 %.

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 1. - 3. čtvrtletí 2018

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 1. - 3. čtvrtletí 2018

Nejvíce se nominální mzda zvýšila v Královéhradeckém kraji (nárůst o 9,5 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze (o 7,4 %). Zůstávají tam však stále nejvyšší mzdy, průměrná mzda v Praze převyšuje průměrnou mzdu České republiky o 26 %. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostává Jihočeský kraj proti průměru celé republiky o 3 tis. Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosahuje rozdílu o více než 11 tisíc Kč.

V oblasti zaměstnanosti dochází k vrcholnému období, míra nezaměstnanosti je v nízkých hodnotách, v některých oblastech je již delší dobu zaznamenán nedostatek pracovní síly. V 1. až 3. čtvrtletí 2018 v rámci celé ČR došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 1,7 %. V České republice bylo v tomto období zaměstnáno téměř o 68 tisíc osob více než ve stejném období minulého roku. Průměrné počty zaměstnanců se zvýšily ve všech krajích. Nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze (+ 3,7 %), v Jihočeském kraji byl nárůst počtu zaměstnanců druhý nejnižší (+ 0,5 %).

1. až 3. čtvrtletí 2018 bylo v Jihočeském kraji zaměstnáno 221 tisíc osob (přepočteno na plný úvazek), počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 0,5 tis.

Graf Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2018 a její nárůst proti 1. až 3. čtvrtletí 2017
Graf Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2018 a její nárůst proti 1. až 3. čtvrtletí 2017

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 3. čtvrtletí 2018

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 3. čtvrtletí 2018

Průměrná hrubá měsíční mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v Jihočeském kraji v samotném 3. čtvrtletí 2018 činila 28 799 Kč. Ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2017 nominálně vzrostla o 9,5 %, absolutně o 2 495 Kč. Mzda vzrostla ve všech krajích ČR, v Jihočeském kraji však výrazněji. Podle procentního vyjádření kraj obsadil první pozici a v absolutních hodnotách byl na třetí příčce mezi kraji.

V celé České republice dosáhla ve 3. čtvrtletí 2018 průměrná měsíční mzda 31 516 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 8,5 %; v důsledku zvýšení spotřebitelských cen v ČR (+ 2,4 %) vzrostla reálně o 6 %. Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 27 719 Kč (muži 29 842 Kč, ženy 25 206 Kč) a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl o 9,8 %.

K nárůstu počtu zaměstnanců došlo téměř ve všech krajích ČR (kromě Karlovarského kraje), nejvíce se zvýšil průměrný evidenční počet zaměstnanců v hlavním městě Praze (+ 3,3 %). V Jihočeském kraji se zvýšil počet zaměstnanců ve srovnání se 3. čtvrtletím 2017 o 0,2 %, což je dvanáctá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání (+ 0,3 tis.).

 • Další informace naleznete v "Rychlé informaci" a v navazujících analýzách:
 • Mzdy za 1. až 3. čtvrtletí 2018 vzrostly v kraji meziročně téměř o 9 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440