Kriminalita v Jihočeském kraji v roce 2020

 

Podle předběžných údajů Policejního prezidia České republiky bylo na území Jihočeského kraje v roce 2020 registrováno celkem 7 947 trestných činů. Meziročně se kriminalita snížila o 13,9 %.

 

Kriminalita v ČR se v roce 2020 snížila o 16,9 %, což bylo zajisté ovlivněno vyhlášením nouzového stavu na území ČR v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2. Pokles zaznamenaly všechny kraje; nejvyšší byl zjištěn v  Praze (-23,7 %), ve které byl i nejvyšší počet registrovaných trestných činů (38 059). Naopak nejméně jich bylo evidováno v Karlovarském kraji (4 422). Jihočeský kraj byl mezi kraji 7. nejnižší. Objasněnost kriminálních trestných činů v ČR byla v roce 2020 necelých 47,0 %, což je o 0,2 procentního bodu více oproti minulému období.

Tab. 1 Kriminalita podle krajů v roce 2020

Tab. 1 Kriminalita podle krajů v roce 2020

V roce 2020 byl v Jihočeském kraji zaznamenán historicky nejnižší počet trestných činů. K meziročnímu poklesu došlo ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Tábor. Jihočeští policisté objasnili 63,2 % trestných činů.

Graf 1 Registrované a objasněné trestné činy v Jihočeském kraji

Graf 1 Registrované a objasněné trestné činy v Jihočeském kraji

Téměř 67 % trestných činů spáchaných v kraji připadalo na obecnou kriminalitu, která v porovnání s minulým rokem zaznamenala snížení o 12,2 %. Také počty registrovaných trestných činů v oblasti hospodářské kriminality se snížily; meziročně celkem o 24,8 %.

V roce 2020 bylo v Jihočeském kraji objasněno 5 019 registrovaných trestných skutků. Celková objasněnost zaznamenaných kriminálních činů byla nižší o 3,2 procentního bodu než v předešlém roce a v rámci mezikrajského srovnání byla třetí nejnižší. První příčku v objasněnosti trestných činů obsadil Zlínský kraj, ve kterém bylo vyřešeno 67,6 % činů. Naopak nejméně případů bylo objasněno v hlavním městě Praze (22,8 %).

V případě obecné kriminality bylo objasněno 56,8 % činů, v případě hospodářské kriminality 66,6 % skutků. Nejméně často se podařilo objasnit krádeže vloupáním, jen z 30,9 %. Z celkového počtu objasněných trestných skutků bylo téměř 30 % spácháno opakovaně trestanými osobami. Dodatečně se v Jihočeském kraji podařilo Policii České republiky objasnit 692 trestných činů.

Z hlediska podrobnějšího územního pohledu se nejvíce snížil počet registrovaných trestných činů v okrese Písek (-22,7 %) a České Budějovice (-18,8 %), naopak v okrese Tábor došlo k nárůstu počtu trestných činů o 1,0 %. V případě obecné kriminality zaznamenal pokles okres České Budějovice (-22,2 %), v okrese Tábor vzrostl počet obecných činů o 6,8 %. Z hlediska hospodářských činů bylo v okrese Písek téměř o 45 % skutků méně než v roce 2019.

Z celkového počtu zaznamenaných trestných činů v kraji v kategorii obecná kriminalita bylo 56,9 % trestných činů klasifikováno jako majetková trestná činnost, kdy se z více než poloviny jednalo o krádeže prosté. V loňském roce bylo v kraji odcizeno 137 motorových vozidel a 157 jízdních kol. O svoje osobní věci přišli lidé při kapesních krádežích v 87 případech. V porovnání s rokem 2019 se snížil počet těchto krádežích o 45,8 %.

Tab. 2 Kriminalita v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2020

Tab. 2 Kriminalita v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2020

Krádeže vloupáním se na majetkové trestné činnosti v kraji v roce 2020 podílely z 26,4 %, kdy převažovaly krádeže spojené s vloupáním do jiných objektů. Vykradeno bylo také 117 rodinných domů, 115 víkendových chat, 45 bytů a 64 obchodů.

Graf 2 Vloupání do bytů a rodinných domů a loupeže v Jihočeském kraji

Graf 2 Vloupání do bytů a rodinných domů a loupeže v Jihočeském kraji

V oblasti hospodářské kriminality bylo v Jihočeském kraji v roce 2020 evidováno 1 089 trestných činů. V 263 případech se jednalo o úvěrový podvod, ve 183 případech byl zaznamenán podvod jako takový. K neoprávněnému opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku došlo ve 164 případech.

Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 795 trestných skutků, jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (více než 29 % násilných činů) a nebezpečné vyhrožování (více než 22 %). Častější násilnou kriminalitou bylo také porušování domovní svobody (121 skutků), dále bylo zaznamenáno 74 skutků vydírání a 51 případů loupeží, což je nejméně od roku 2000.

Graf 3 Registrované trestné činy v Jihočeském kraji podle kategorií

Mezi 137 mravnostními trestnými skutky bylo mimo jiné zaevidováno 34 případů znásilnění a celkem 53 případů pohlavního zneužívání. V kraji bylo v roce 2020 vyšetřováno šest vražd, přičemž všechny byly objasněny.

 • Kriminalita v Jihočeském kraji v roce 2020 - komentář v pdf
 • Kriminalita podle krajů v roce 2020
 • Kriminalita v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2020
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693