Bytová výstavba v obcích Jihočeského kraje v roce 2019

 

V roce 2019 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 2 229 bytů. Téměř 60 % z těchto bytů bylo zkolaudováno v rodinných domech. Nejvíce bytů bylo dokončeno ve městě České Budějovice, nejvyšší intenzita výstavby byla zaznamenána v obci Kvilda na Prachaticku.

Jen ve městě České Budějovice bylo během roku 2019 dokončeno 709 bytů, což činilo necelou třetinu (31,8 %) dokončených bytů v celých jižních Čechách. Druhou příčku obsadilo město Strakonice se 75 byty a třetí se umístila obec Srubec, která se v popředí krajského žebříčku drží dlouhodobě. Ve 32 jihočeských obcích vykázali 10 a více dokončených bytů a alespoň 1 byt byl dokončen v 348 obcích. Naopak v 276 obcích kraje byla v loňském roce bytová výstavba nulová. Z tohoto počtu připadalo necelých 63 % na obce do 200 obyvatel a téměř 30 % obcí mělo od 200 do 500 obyvatel. K větším obcím bez dokončených bytů se řadily například Lhenice, Chlum u Třeboně nebo Loučovice.

Tab. 1 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v roce 2019
Tab. 1 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v roce 2019

Přepočet dokončených bytů na tisíc obyvatel středního stavu se nazývá intenzita bytové výstavby. Nejintenzivněji z celého kraje se v roce 2019 stavělo v obci Kvilda, kde bylo dokončeno 27 bytů. V této lokalitě se však spíše než o byty pro trvalé bydlení bude jednat o objekty využívané k rekreaci. V celém Jihočeském kraji dosáhla intenzita bytové výstavby hodnoty 3,47 bytu na 1 tisíc obyvatel.

V jižních Čechách bylo v roce 2019 zkolaudováno 1 331 bytů v rodinných domech, tedy meziročně o 5,0 % více. Nejvíce jich bylo postaveno v Českých Budějovicích a lokalitách v jejich bezprostřední blízkosti. Posloupnost narušila pouze okresní města Jindřichův Hradec, Strakonice a Tábor, kde bylo dokončeno shodně 29 bytů v rodinných domech. Alespoň jeden byt v rodinném domě byl dostavěn v 342 jihočeských obcích (54,8 %).

Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v roce 2019
Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v roce 2019

Naopak byty v bytových domech byly dokončeny pouze v sedmi obcích, přičemž více než 80 % jich připadalo na krajské město, kde bylo zkolaudováno 620 bytů v bytových domech. Ač byty v bytových domech vykázalo pět okresů, realizovány byly pouze ve dvou okresních městech – v již jmenovaných Českých Budějovicích a ve Strakonicích.

Ktg Dokončené byty v obcích Jihočeského kraje v roce 2019

Ktg Dokončené byty v obcích Jihočeského kraje v roce 2019

Dokončené byty a intenzita bytové výstavby v letech 2015 až 2019

Při hodnocení bytové výstavby je vhodnější zaměřit se na delší časové období, v našem případě se jedná o bytovou výstavbu v posledních pěti letech. Od roku 2015 bylo v Jihočeském kraji dokončeno celkem 7 685 bytů. Více než 50 bytů bylo v letech 2015 až 2019 zkolaudováno v celkem 28 městech či obcích kraje. Nejvíce dokončených bytů vykázalo krajské město České Budějovice (1 573), druhé v pořadí byly Strakonice s 214 byty a na třetí příčce se umístil Srubec, kde bylo za pět let dokončeno 181 bytů. Zde se odráží velký vliv tzv. suburbanizace, kdy lidé požadují bydlení v blízkosti velkého města, aby mohli čerpat jeho výhody, zároveň chtějí mít na dosah přírodu. V popředí žebříčku lze najít ještě okresní města Jindřichův Hradec se 170 byty a Tábor se 135 byty. Zařadilo se sem poměrně překvapivě i město Dačice, kde bylo v posledních pěti letech dokončeno 158 bytů.

Z celkového počtu 624 jihočeských obcí nebyl ve sledovaném období zkolaudován ani jeden byt ve 109 z nich. Jednalo se zejména o obce do 200 obyvatel, ale patřilo sem také šest obcí s více než 500 obyvateli. Největší obcí bez dokončeného bytu v posledních pěti letech byl Osek (okres Písek).

V celém kraji bylo v letech 2015 až 2019 dokončeno 2,40 bytu na 1 tisíc obyvatel. Nejvyšší intenzitu bytové výstavby vykázaly obce v rekreačních oblastech (Kvilda, Lipno nad Vltavou) a obce v bezprostředním okolí velkých měst, ať už na Českobudějovicku (Jivno, Srubec) nebo Jindřichohradecku (Horní Skrýchov).

Tab. 3 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v letech 2015 až 2019
Tab. 3 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v letech 2015 až 2019

V Jihočeském kraji bylo od roku 2015 dokončeno 5 332 bytů v rodinných domech, nejvíce jich uvedlo město České Budějovice (286). Více než 60 bytů tohoto typu bylo v posledních pěti letech zkolaudováno v 11 obcích a městech, přičemž převahu Českobudějovicka narušila pouze tři okresní města – Tábor, Jindřichův Hradec a Strakonice. Jinak se jednalo o sídla v těsné blízkosti krajského města. Alespoň jeden byt v rodinném domě byl v letech 2015 až 2019 dokončen v celkem 511 obcích kraje.

Nejintenzivnější výstavba bytů v rodinných domech probíhala v posledních pěti letech v obcích Kvilda (průměrně ročně 18,6 bytů na 1 tisíc obyvatel), Lipno nad Vltavou (15,4) a Jivno (15,0).

Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v letech 2015 až 2019
Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v letech 2015 až 2019


V jihočeské kraji bylo od roku 2015 zkolaudováno 1 824 bytů v bytových domech, z nichž více než 70 % bylo dokončeno v krajském městě. Více než 100 bytů vykázalo město Strakonice a více než 50 bytů dostavěli v Dačicích. Byty v bytových domech za posledních pět let dokončili pouze ve 25 jihočeských městech a obcích. Nejvyšší intenzitu bytové výstavby v bytových domech opět vykázaly obce Kvilda (průměrně 30,0 bytů na 1 tisíc obyvatel) a Lipno nad Vltavou (11,2).

 • Bytová výstavba v obcích Jihočeského kraje v roce 2019 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v kraji v roce 2019
 • Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v kraji v roce 2019
 • Tab. 3 Obce s nejvyšším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v kraji (2015–2019)
 • Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v kraji (2015–2019)
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.votrubova@czso.cz
  Tel.: 386 718 450