Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Do konce září 2019 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 1 676 bytů, tedy o 222 bytů více než ve stejném období předchozího roku. Dokončeno bylo celkem 1 645 bytů, což bylo téměř o třetinu více než za stejné období roku 2018. Z dokončených bytů téměř 58 % připadalo na byty v rodinných domech.

Zahájené byty

Od ledna do konce září 2019 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 1 676 bytů, které představovaly 5,8 % zahájených bytů v celé ČR. Přestože meziroční nárůst o 15,3 % oproti stejnému období roku 2018 byl nižší než celorepublikový průměr (+17,8 %), zařadil se kraj v rámci ČR na pátou nejvyšší příčku.

Nejvyšší meziroční nárůst počtu zahájených bytů za první tři čtvrtletí roku 2019 uvedl Liberecký kraj, a to zejména díky výstavbě 664 bytů v bytových domech. Nejvíce zahájených bytů v rodinných domech vykázal Středočeský kraj (3 795), v Praze pak byla započata výstavba největšího počtu bytů v bytových domech (4 098).

Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se podílel z více než 35 % okres České Budějovice, nejnižší podíl zahájených bytů uvedl okres Strakonice (5,9 %). Meziroční nárůst zahájené bytové výstavby v Jihočeském kraji vykázalo 5 okresů, mezi nimiž dominoval okres Český Krumlov (+91,5 %). Pokles byl zaznamenán na Prachaticku (−10,9 %) a Strakonicku (−23,3 %).

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji

V téměř všech jihočeských okresech připadalo více než 62 % ze zahájené výstavby na byty v rodinných domech, přičemž na Strakonicku podíl těchto bytů dosáhl dokonce hodnoty 96,0 %. Výjimkou byl okres České Budějovice, kde zahájené byty v rodinných domech tvořily pouze 51,7 %.

Výstavba bytů v bytových domech byla zahájena ve čtyřech okresech: Jen na Českobudě-jovicku činil podíl těchto bytů více než 60 % zahájené výstavby v bytových domech v kraji.

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Za prvních devět měsíců roku 2019 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 1 645 bytů, což představovalo 6,4 % všech dokončených bytů v ČR. Meziročně bylo v kraji dokončeno o 395 bytů více než za stejné období předchozího roku, tedy téměř o třetinu (+31,6 %). Tento nárůst byl v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší. Meziroční pokles dokončené výstavby byl zaznamenán ve čtyřech krajích, nejvyšší v kraji Libereckém (-22,6 %). V jižních Čechách připadalo na dokončené byty v rodinných domech 57,8 %, což bylo více než celorepubliková hodnota (52,5 %).

Celkový počet dokončených bytů (1 645) v prvních devíti měsících roku 2019 v Jihočeském kraji byl nejvyšším počtem dokončených bytů za první tři čtvrtletí od roku 2008.

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji

Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji

Meziroční nárůst počtu dokončených bytů v Jihočeském kraji do konce září roku 2019 pozitivně ovlivnilo dokončení 893 bytů v okrese České Budějovice, což představovalo 54,3 % všech dokončených bytů v kraji. Ve třech okresech bylo dokončeno méně bytů než ve stejném období roku 2018. Největší pokles dokončené výstavby uvedl okres Písek (-45,8 %).

Jako v jediném okrese Jihočeského kraje byly na Jindřichohradecku zkolaudovány byty v domovech pro seniory (22).

Podíl dokončených bytů v rodinných domech představoval ve třech okresech více než 73 %, přičemž na Písecku byly dokončeny byty téměř výhradně v rodinných domech (98,3 %). Nejnižší podíl těchto bytů uvedl okres České Budějovice, kde byty v rodinných domech tvořily necelou polovinu dokončené výstavby (46,0 %).

V kraji bylo dokončeno 622 bytů v bytových domech. Nejvyšší podíl těchto bytů tradičně uvedl okres České Budějovice (75,4 %). Pouze v okrese Písek nebyl dokončen žádný byt v bytovém domě.

 • Bytová výstavba v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji
 • Tab. 2 Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.votrubova@czso.cz
  tel.: 386 718 450