Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Do konce září roku 2017 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 1 262 bytů, tedy o 111 bytů méně než za prvních 9 měsíců roku 2016. Ve stejném období bylo dokončeno 933 bytů, z nichž tři čtvrtiny připadalo na byty v rodinných domech.

Zahájené byty

Od začátku ledna do konce září 2017 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba celkem 1 262 bytů, které představovaly více než 5 % celorepublikové výstavby. Meziroční pokles zahájených bytů byl zaznamenán pouze v Jihočeském a Ústeckém kraji. Nejvyšší meziroční nárůst (o 100 %, tedy o 833 bytů více) zaznamenal Olomoucký kraj.

Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se podílely zejména okresy České Budějovice (39 %) a Tábor (15 %). Meziroční nárůst zahájené bytové výstavby o více než 20 % zaznamenaly v Jihočeském kraji pouze okresy České Budějovice a Strakonice. Naopak na Českokrumlovsku bylo od ledna do konce září zahájeno o 103 bytů méně než ve stejném období roku 2016.

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2017 v Jihočeském kraji a jeho okresech

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2017 v Jihočeském kraji a jeho okresech

V celém Jihočeském kraji připadalo více než 71 % ze zahájené výstavby na byty v rodinných domech, v žádném okrese neklesl podíl těchto bytů pod 60 %. Od počátku roku 2017 nebyla zahájena výstavby bytů v bytových domech pouze v okresech Písek a Prachatice.

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Za prvních devět měsíců roku 2017 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 933 bytů, což představuje 4,7 % všech letos dokončených bytů v republice. Meziročně bylo v Jihočeském kraji dokončeno o 1 byt více než za stejné období předchozího roku. Nejvyšší meziroční nárůst dokončené bytové výstavby byl zaznamenán v Královéhradeckém kraji (+ 26 %). Naopak meziroční pokles výstavby byl nejmarkantnější v Libereckém kraji (o téměř 23 %).

V okrese České Budějovice byla od začátku počátku roku do konce září dokončena více než polovina všech bytů v Jihočeském kraji. Naopak v Písek bylo dokončeno pouhých 34 bytů, oproti stejnému období předchozího roku o 40 bytů méně.

Tab. 2 Dokončené byty*) v 1. až 3. čtvrtletí 2017 v Jihočeském kraji a jeho okresech

Tab. 2 Dokončené byty*) v 1. až 3. čtvrtletí 2017 v Jihočeském kraji a jeho okresech

Podíl dokončených bytů v rodinných domech se v jednotlivých okresech pohyboval nad hodnotou 80 %. Jen na Českobudějovicku (44 %) byl nižší zásluhou dokončení bytů v bytových domech. V okrese České Budějovice jich bylo dokončeno 260. Další byty v bytových domech byly dokončeny již jen v okrese Tábor.

 • Bytová výstavba 1. až 3. čtvrtletí 2017 - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:

  Mgr. Michal Kolísek
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: michal.kolisek@czso.cz
  tel.: 386 718 692