Výroba a spotřeba elektrické energie v roce 2020

 

Z elektráren využívajících obnovitelné zdroje v roce 2020 pocházelo 35 % vyrobené elektrické energie v Jihomoravském kraji. Jeden obyvatel jihomoravské domácnosti v průměru spotřeboval 1 143 kWh elektrické energie. Spotřeba energie v domácnostech se sice meziročně o 4,4 % zvýšila, celková spotřeba elektrické energie zahrnující všechna odvětví hospodářství kraje ale o 0,9 % poklesla.

K 31. 12. 2020 dosáhl instalovaný výkon elektráren v České republice hodnoty 21 329,6 MW. Nejvyšší podíl na instalovaném výkonu měly parní elektrárny, a to 47,2 %, 20,1 % připadalo na jaderné elektrárny, 9,6 % na fotovoltaické elektrárny, 6,4 % na paroplynové, 5,1 % na vodní, 4,5 % na plynové a spalovací a 1,6 % na větrné elektrárny.

V Jihomoravském kraji na konci roku 2020 byly elektrárny o výkonu 912,6 MW a na instalovaném výkonu elektráren ČR se podílely hodnotou 4,3 %. Ve srovnání s ostatními kraji to byl podíl 6. nejnižší. Prvenství dlouhodobě patří Ústeckému kraji, instalovaný výkon zde tvořil 24,5 % kapacity ČR.

Téměř polovinu instalovaného výkonu elektráren v Jihomoravském kraji tvoří fotovoltaické elektrárny (49,2 %). Na území kraje zaznamenaly nejvýraznější rozmach v letech 2009 a 2010. V roce 2009 tvořily tyto elektrárny 23,9 % výkonu a v roce 2010 již 51,0 % instalovaného výkonu. V roce 2009 se instalovaný výkon elektráren celkem v kraji vlivem rozvoje fotovoltaiky zvýšil o 27,8 % a v roce 2010 dokonce o 66,0 %. V dalších letech se instalovaný elektráren již nijak výrazně neměnil. V roce 2020 parní elektrárny tvořily 24,8 % instalovaného výkonu a paroplynové elektrárny 13,0 %. Na plynové a spalovací elektrárny připadalo 8,4 % výkonu, na vodní 3,7 % a na větrné elektrárny 0,9 % instalovaného výkonu.

Tab. 1 Instalovaný výkon a výroba elektřiny podle typu elektráren v Jihomoravském kraji
Pramen: Energetický regulační úřadTab. 1 Instalovaný výkon a výroba elektřiny podle typu elektráren v Jihomoravském kraji

V České republice bylo v roce 2020 podle předběžných výsledků vyrobeno celkem 81 427,6 GWh elektrické energie. Největší část energie, a to 43,2 %, byla vyrobena v parních elektrárnách. V jaderných elektrárnách bylo vyrobeno 36,9 % energie, 7,4 % připadlo na paroplynové a 4,7 % na plynové a spalovací elektrárny. Ve fotovoltaických elektrárnách bylo vyrobeno 2,7 % energie, na vodní elektrárny připadlo 2,6 % a na větrné 0,9 %vyrobené elektřiny.

V Jihomoravském kraji v roce 2020 elektrárny vyrobily 1 754,3 GWh elektrické energie, což bylo pouze 2,2 % výroby energie v ČR. Ve srovnání s ostatními kraji to byl podíl 7. nejnižší. Prvenství dlouhodobě patří Ústeckému kraji, zde bylo vyrobeno 22 996,0 GWh elektrické energie, což bylo 28,2 % výroby ČR.

Více než třetina elektrické energie v roce 2020 byla v Jihomoravském kraji vyrobena v elektrárnách využívajících „obnovitelné zdroje“- 29,7 % energie vyprodukovaly fotovoltaické elekrárny, 4,7 % vodní elektrárny a 0,8 % větrné elektrárny. Celkem 26,0 % elektřiny bylo vyrobeno v parních elektrárnách, 20,8 % v plynových a spalovacích elektrárnách a 17,9 % v paroplynových elektrárnách.

Graf 1 Struktura instalovaného výkonu a výroby elektřiny podle typu elektráren v Jihomoravském kraji v roce 2020
Pramen: Energetický regulační úřadGraf 1 Struktura instalovaného výkonu a výroby elektřiny podle typu elektráren v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

Graf 2 Instalovaný výkon a výroba elektřiny podle typu elektráren v Jihomoravském kraji
Pramen: Energetický regulační úřadGraf 2 Instalovaný výkon a výroba elektřiny podle typu elektráren v Jihomoravském kraji

Zatímco na výrobě elektrické energie v ČR se v roce 2020 Jihomoravský kraj podílel pouze 2 procenty, na spotřebě energie se podílel hodnotou 8,9 %. Spotřeba energie v kraji dosáhla 5 125,2 GWh, meziročně poklesla o 49,5 GWh, tj. o 0,9 %. Nárůst spotřeby byl zaznamenán v domácnostech, a to o 4,4 %. Jeden obyvatel jihomoravské domácnosti v roce 2020 spotřeboval v průměru 1 142 KWh elektrické energie, což proti roku 2019 bylo o 44 kWh více.

 

Poznámka:

Informace o provozu elektrizační soustavy v krajském členění zveřejňuje Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Data pocházejí od výrobců, distributorů elektřiny a obchodníků s elektřinou. Údaje za rok 2020 jsou součtem dat z jednotlivých čtvrtletních zpráv o provozu elektrizační soustavy ČR a jsou tedy předběžné.

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Výroba a spotřeba elektrické energie v Jihomoravském kraji v roce 2020 (komentář v PDF)
  • Výroba a spotřeba elektrické energie v Jihomoravském kraji v roce 2020 (tabulky v XLSX)