Stavební povolení v roce 2018

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji v roce 2018 vydaly 8 649 stavebních povolení, ve srovnání s rokem 2017 to byl pokles o 978 stavebních povolení. Předpokládaná hodnota loni povolených staveb poklesla o 4,5 % na 35 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 vydáno 8 649 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet vydaných SP mezi všemi kraji, představující 10,7 % celku ČR. Proti roku 2017 se počet vydaných SP v Jihomoravském kraji snížil o 978 povolení (pokles o 10,2 %), což byl v mezikrajském srovnání 2. nejvyšší pokles. Meziročně méně stavebních povolení vydal pouze kraj Hl. města Prahy (o 21,5 %). Meziroční pokles v Jihomoravském kraji byl zaznamenán ve všech okresech. Největší pokles byl v okresech Břeclav (o 21,8 %), Hodonín (o 16,0 %), Blansko (o 10,6 %).

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v roce 2018Vydaná stavební povolení v roce 2018

Graf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které bylo v roce 2018 v kraji vydáno SP, dosáhla částky 35 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 2. nejvyšší hodnota, která představovala 9,8 % republikového celku. Oproti roku 2017 poklesla o 1,6 mld. Kč (o 4,5 %). Největší pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v kraji Ústeckém (o 32,3 %), Královéhradeckém (o 19 %), Karlovarském (o 11,2 %).

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v Brně-městě – 11,4 mld. Kč (32,5 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). V Brně-městě byla současně dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP v meziokresním srovnání, a to 7,2 mil. Kč.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2018Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2018

Kontakt:
Ing. Jitka Hortová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jitka.hortova@czso.cz
tel.: 542 528 200