Stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji vydaly v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku 6 320 stavebních povolení, oproti stejnému období roku 2022 tak bylo vydáno o 993 povolení méně. Orientační hodnota letos povolených staveb vzrostla o 33,7 % na 56,2 mld. Kč.  Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 8,9 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v lednu až září roku 2023 vydáno 6 320 stavebních povolení (SP). Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet po kraji Středočeském (10 718 SP), nejméně SP bylo vydáno v kraji Karlovarském (1 494). Ve všech krajích byl zaznamenán meziroční pokles vydaných SP, největší pokles byl ve Středočeském kraji, kde činil 15,1 %, následoval Liberecký kraj s 13,8 % poklesem. K nejmenšímu poklesu počtu vydaných SP oproti stejnému období předchozího roku došlo v hl. m. Praze (o 3,8 %). Na republikovém celku vydaných SP se Jihomoravský kraj podílel 10,8 %.

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2023
(předběžné údaje)
Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2023

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno‑venkov (1 574), na krajském celku měl tento okres čtvrtinový podíl. Naopak nejméně SP bylo vydáno v okrese Vyškov, a to 509 (8,1 % podíl). Meziroční pokles v počtu vydaných SP v kraji byl zaznamenán u všech okresů. K největšímu poklesu došlo v okrese Vyškov (o 21,7 %) a Brno-venkov (o 19,3 %).

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla od ledna do září roku 2023 v kraji vydána SP, dosáhla částky 56,2 mld. Kč. To je o 14,2 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku, tedy zvýšení o 33,7 %. Hodnota staveb v Jihomoravském kraji představuje 13,3 % hodnoty republikové a v mezikrajském porovnání je nejvyšší. Předstihla i Středočeský kraj s hodnotou 50,9 mld. Kč. Nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal Karlovarský kraj (7,3 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 3,7 mil. Kč v Jihočeském kraji do 17,1 mil. Kč v hl. m. Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 8,9 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji druhá nejvyšší částka.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2023
(předběžné údaje)
Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2023

V kraji byla nejvyšší orientační hodnota staveb, na něž byla vydána SP, vykázána v okrese Brno‑město, částka 23,2 mld. Kč představuje 41,4 % podíl z krajského celku. Nejnižší hodnota ve výši 3,6 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Vyškov. Orientační hodnota staveb vzrostla nejvýrazněji v okrese Brno-město, a to o 89,4 %. Nárůst byl zaznamenán ve všech ostatních okresech kromě okresu Vyškov, kde meziroční pokles činil 7 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 4,2 mil. Kč v okrese Znojmo do 21,8 mil. Kč v okrese Brno-město.

 

Kontakt:
Ing. Marcela Vetešková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: marcela.veteskova@czso.cz
tel.: 542 528 200