Registr ekonomických subjektů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017

 

V Jihomoravském kraji bylo k 31. 12. 2017 evidováno 314 742 subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů (RES). Proti konci roku 2016 se počet ekonomických subjektů zvýšil o 4 956 jednotek, tj. o 1,6 %. Z územního pohledu v rámci Jihomoravského kraje sídlilo nejvíce ekonomických subjektů v Brně-městě (43,1 % z celkového počtu subjektů) a v okrese Brno-venkov (15,8 %), naopak nejméně subjektů bylo registrováno v okrese Vyškov (6,5 %). V mezikrajském srovnání eviduje nejvíce subjektů Hlavní město Praha s počtem 606,8 tisíc subjektů, nejméně jich bylo v Karlovarském kraji, a to 75,6 tisíc. Počet ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší a tvořil 11,0 % z republikového celku.

Z hlediska právní formy v registru ekonomických subjektů v kraji převažují fyzické osoby. Jejich počet ke konci roku 2017 dosáhl 231 223 osob, což je 73,5 % z celkového počtu subjektů. Počet živnostníků, kteří tvořili 89,4 % všech fyzických osob, se v Jihomoravském kraji zvýšil proti konci roku 2016 o 3161 osob, tj o 1,6 %. Meziroční růst počtu živnostníků byl zaznamenán i v ostatních krajích republiky, nejrychlejší byl v Hlavním městě Praze (o 3,4 %). V rámci ČR jejich počet vzrostl o 2,3 %.

Počet živnostníků v Jihomoravském kraji byl mezi kraji sice 3. nejvyšší, ukazatel intenzity podnikatelské aktivity (přepočet živnostníků na 1 000 obyvatel) byl ale průměrný - mezi ostatními kraji 7. nejnižší, resp. 8. nejvyšší. Porovnání je však pouze orientační, neboť počet obyvatel je doposud znám jen za 3. čtvrtletí roku 2017.

Počet právnických osob meziročně vzrostl o 4,2 % na 83 519 subjektů. Mezi právnickými osobami dominovaly společnosti s ručením omezeným, ke konci roku 2017 tvořily 61,6 % všech právnických osob. V RES Jihomoravského kraje jich bylo k 31. 12. 2017 celkem 51 470 a jejich počet meziročně vzrostl o 5,7 %.

U nadpoloviční většiny jednotek (58,1 %) není uveden údaj o počtu zaměstnanců, dalších 31,0 % procent jednotek bylo bez zaměstnanců. V Jihomoravském kraji sídlilo 238 podniků s 250 a více zaměstnanci a z tohoto počtu bylo 31 podniků v kategorii 1 000 a více zaměstnanců.

Ve struktuře podle převažující činnosti CZ-NACE bylo nejvíce subjektů zabývajících se velkoobchodem a maloobchodem; opravami a údržbou motorových vozidel. Na konci roku 2017 jich bylo evidováno 69,1 tisíc (22,3 % z celkového počtu). Další významnou oblastí je průmysl (40,9 tisíc subjektů, tj. 12,9 %) a stavebnictví (37,6 tisíc subjektů, tj. 11,9 %).

Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji (stavy k 31. 12.)Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji (stavy k 31. 12.)

 

Tab. 2 Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2017)Tab. 2 Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2017)

 

Graf 1 Počet jednotek v registru ekonomických subjektů a intenzita podnikatelské aktivity
(stav k 31. 12. 2017)Graf 1 Počet jednotek v registru ekonomických subjektů a intenzita podnikatelské aktivity

Je však nutno uvést, že v registru ekonomických subjektů jsou uvedeny všechny jednotky bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Užší soubor, i když spíše z hlediska statistického využití, tvoří údaje za subjekty se zjištěnou aktivitou (dříve označované jako statistická jednotka typu podnik). Za tuto jednotku je považován subjekt, který podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazuje ekonomickou činnost. Ke konci roku 2017 byla aktivita zjištěna u 52,9 % z celkového počtu subjektů v RES. Jejich skladbu podle oboru činnosti znázorňuje graf 2. Je zřejmé, že struktura činností se v průběhu 5 srovnatelných let významně nezměnila.

Graf 2 RES a statistické jednotky typu podnik podle převažující činnosti CZ-NACE v Jihomoravském kraji
(stav k 31. 12.)Graf 2 RES a statistické jednotky typu podnik podle převažující činnosti CZ-NACE v Jihomoravském kraji

Podrobné údaje registru ekonomických subjektů k 31. 12. 2017 za Jihomoravský kraj a jeho okresy budou uvedeny ve Statistickém bulletinu Jihomoravského kraje za rok 2017, jenž bude zveřejněn na www.brno.czso.cz  v dubnu 2018.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115