Odhady sklizně v Jihomoravském kraji - září 2020

 

Podle odhadů výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. září 2020 se očekává, že hektarový výnos všech druhů základních obilovin bude v porovnání s minulým rokem vyšší. Objem sklizně základních obilovin by tak dosáhl 896,8 tisíce tuny s meziročním nárůstem o 87,9 tisíce tuny. Také brambor celkem a cukrovky technické by mělo být proti loňsku více. Nižší sklizeň v letošním roce se očekává u řepky a také u některých druhů zeleniny, z nich největší propad je u rajčat. Naopak v porovnání s rokem 2019 by se mělo urodit více jablek, hrušek a švestek.

V Jihomoravském kraji by podle odhadu k 15. září 2020 mělo být při očekávaném hektarovém výnosu 5,85 tuny sklizeno celkem 896,8 tisíce tuny základních obilovin. Produkce by tak byla proti loňskému roku vyšší o 10,9 %. V případě správnosti tohoto odhadu by meziroční navýšení sklizeného zrna představovalo 87,9 tisíce tuny.

Pšenicí ozimou bylo v Jihomoravském kraji letos oseto 105,0 tisíce hektaru, což je v mezikrajském porovnání druhá největší plocha a tvoří 13,6 % republikové rozlohy s touto plodinou. Jihomoravští zemědělci odhadují, že letos bude proti roku 2019 z hektaru sklizeno o 0,78 tuny více zrna, a to 6,06 tuny. I přes téměř patnáctiprocentní navýšení výnosu je hodnota tohoto ukazatele v mezikrajském porovnání nejnižší. Odhaduje se, že se sklidí 636,3 tisíce tuny zrna, loni to bylo 587,2 tisíce tuny. Osevní plochu s pšenicí jarní jihomoravští zemědělci mírně zredukovali na 1,9 tisíce hektaru v letošním roce. Hektarový výnos by měl být v porovnání s rokem 2019 až o 28,7 % vyšší - odhaduje se, že se letos z hektaru sklidí 4,52 tuny. Sklizeň by tak měla představovat 8,7 tisíce tuny, což je proti loňsku o 1,6 tisíce tuny více.

Letošní osevní plochu ječmene jarního jihomoravští zemědělci rozšířili z 26,4 tisíce hektaru v roce 2019 na letošních 28,1 tisíce hektaru. Očekává se, že letošní hektarový výnos bude vyšší a dosáhne 5,24 tuny, což je o 0,26 tuny více v porovnání loňskem. Sklidit by se tak mělo 147,1 tisíce tuny zrna s meziročním navýšením o 15,8 tisíce tuny. Jihomoravští zemědělci odhadují, že letos sklidí 68,9 tisíce tuny ječmene ozimého. Tento objem by byl vyšší v porovnání s rokem 2019 o více jak čtvrtinu. Na předpokládaném nárůstu se podílí nejen rozšíření osevní plochy z 9,8 tisíce hektaru v roce 2019 na letošních 11,0 tisíce hektaru, ale i vyšší hektarový výnos, který se letos odhaduje na 6,28 tuny, loni to bylo 5,55 tuny.

Žita bude v tomto roce více – při průměrném výnosu 5,40 tuny z hektaru by se mělo sklidit 16,8 tisíce tuny zrna. Tento objem je o čtvrtinu vyšší proti roku 2019. Očekává se, že se letos z 2,1 tisíce hektaru sklidí 8,3 tisíce tuny ovsa, loňská sklizeň představovala 5,3 tisíce tuny. Také hektarový výnos tritikale by měl být větší – loni se z hektaru svezlo 4,68 tuny této plodiny, letos by to mělo být o 0,40 tuny více, a objem sklizně by měl dosáhnout 10,7 tisíce tuny.

Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2010 až 2020 v Jihomoravském kraji

Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2010 až 2020 v Jihomoravském kraji

Na jižní Moravě se z osevní plochy 39,2 tisíce hektaru sklidí více i kukuřice na zrno. Tato rozloha je v mezikrajské porovnání největší a tvoří téměř polovinu republikového celku s touto plodinou. Letošní sklizeň by při hektarovém výnosu 8,35 tuny měla dosáhnout 327,5 tisíce tuny s meziročním navýšením 14,0 tisíce tuny.

V tomto roce jihomoravští zemědělci oseli řepkou 34,1 tisíce hektaru, což je o 5,4 tisíce hektaru méně než v předchozím roce. Průměrný hektarový výnos by měl činit 3,23 tuny, loni to bylo 2,97 tuny. Při správnosti tohoto odhadu se sklidí 110,1 tisíce tuny řepky, což je kvůli redukci osevní plochy o 7,1 tisíce tuny méně. Pokud se předpoklad naplní, sklizeň této komodity by byla v mezikrajském porovnání čtvrtá největší. Prvenství v produkci řepky drží Středočeský kraj, kde by se letos mělo sklidit 284,2 tisíce tuny řepky.

Jihomoravští zemědělci v letošním roce vysadili brambory na ploše 1,5 tisíce hektaru. Očekává se, že se letos z hektaru sklidí 29,71 tuny brambor, loni to bylo 25,10 tuny. Při správnosti tohoto odhadu, by se letos z polí svezlo 43,9 tisíce tuny brambor, což je o 6,9 tisíce tuny více proti roku 2019. Vyšší výnos jihomoravští zemědělci očekávají i u cukrovky technické, které by se z hektaru mělo sklidit 59,40 tuny, a to je o 2,80 tuny více než loni. Sklidit by se mělo 246,5 tisíce tuny této plodiny, loni to bylo 221,7 tisíce tuny.

Graf 2 Hektarový výnos vybraných plodin v Jihomoravském kraji a České republice v letech 2010 až 2020 Graf 2 Hektarový výnos vybraných plodin v Jihomoravském kraji a České republice v letech 2010 až 2020

Průměrný hektarový výnos máku byl v mezikrajském porovnání nejnižší - dosáhl 0,61 tuny, což je o 0,12 tuny pod republikovým průměrem. Předpokládá se, že se letos sklidí 2,3 tisíce tuny této olejniny, proti roku 2019 by to bylo o 14,3 % více.

Odhaduje se, že jihomoravští zemědělci letos z polí svezou 2,6 tisíce tuny mrkve. Hektarový výnos by měl překročit loňskou skutečnost o 8,01 tuny a činit 37,52 tuny. Tato hodnota je po Královéhradeckém kraji druhá nejvyšší. Očekává se, že se letos v České republice sklidí 33,1 tisíce tuny mrkve, z toho téměř polovina bude vypěstována v Královéhradeckém kraji.

Letošní sklizeň květáku a brokolice nedosáhne objemu loňského roku, a to nejen kvůli zmenšení osevní plochy, ale i nižšímu výnosu. Průměrný hektarový výnos by měl být o 0,76 tuny nižší v porovnání s loňskem a měl by dosáhnout 8,97 tuny. V Jihomoravském kraji by se letos mělo vypěstovat 483 tun této plodiny, což je 60,7 % skutečnosti roku 2019.

Předpokládá se, že se letošní průměrný hektarový výnos cibule bude v krajích pohybovat od 18,28 tuny v Karlovarském kraji do 38,80 tuny v Královéhradeckém kraji, jihomoravští zemědělci očekávají, že výnos dosáhne 28,88 tuny, a to by byla čtvrtá nejvyšší hodnota mezi kraji. Urodit by se tak mělo 11,0 tisíce tuny této plodiny, loni to bylo 10,3 tisíce tuny.

Pro pěstování rajčat nebyl letošní rok příznivý, hektarový výnos byl v porovnání s loňskem pětinový – z hektaru se sklidilo pouze 11,87 tuny plodů.

Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 15. září 2020 Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 15. září 2020

Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 15. září 2020Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 15. září 2020

Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 15. září 2020Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 15. září 2020

Z 1 362,2 tisíce jihomoravských jabloní se letos sklidí 14 312 tun ovoce, což je mezi kraji třetí největší objem. Z jednoho stromu se průměrně očeše 10,51 kg ovoce, loni to bylo pouze 6,50 kg. Letošním největším producentem českých jablek je Středočeský kraj s předpokládanou sklizní 28 950 tun tohoto ovoce. V Jihomoravském kraji by se letos mělo sklidit 510 tun hrušek, loni to bylo pouze 350 tun. Z jedné hrušně letos získáme asi 5,47 kg ovoce, proti loňskému roku je to o 1,61 kg více.

V letošním roce se v České republice sklidí 9 021 tun švestek pravých a pološvestek. Největším pěstitelem tohoto ovoce je Zlínský kraj, kde by se letos mělo na 213,7 tisících stromech urodit 2 143 tun plodů. Odhaduje se, že se v Jihomoravském kraji letos sklidí 1 055 tun švestek pravých a pološvestek s podílem na republikovém celku 11,7 %.

Graf 6 Průměrný výnos ovocných stromů v Jihomoravském kraji v letech 2010 až 2020Graf 6 Průměrný výnos ovocných stromů v Jihomoravském kraji v letech 2010 až 2020

Letos se očekává, že hektarový výnos jihomoravských vinic plodících bude v porovnání s rokem předchozím vyšší o 0,93 tuny a dosáhne 5,13 tuny. Z rozlohy 15,3 tisíce hektaru by se mělo sklidit 78,3 tisíce tuny hroznového vína. Tento objem je proti předchozímu roku vyšší o 15,3 tisíce tuny.

Graf 7 Sklizeň a průměrný hektarový výnos vinic plodících v Jihomoravském kraji v letech 2010 až 2020Graf 7 Sklizeň a průměrný hektarový výnos vinic plodících v Jihomoravském kraji v letech 2010 až 2020

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230