Odhady sklizně v Jihomoravském kraji - srpen 2020

 

Odhadovaný hektarový výnos všech druhů základních obilovin na jižní Moravě ze začátku sklizně byl jednotlivými upřesněními postupně navyšován. Úroda by podle posledních odhadů měla překročit skutečnost loňského roku. Očekává se, že sklizeň základních obilovin dosáhne 897,8 tisíce tuny s meziročním nárůstem více jak o desetinu. Také brambor by mělo být proti loňsku svezeno z polí o 18,1 % více, a to 43,8 tisíce tuny. Meziroční pokles sklizně se předpokládá u řepky, u které došlo k redukci osevní plochy, a kvůli nízkému hektarovému výnosu je méně okurek nakládaček.

Podle zpřesněných odhadů, které Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2020, se očekává sklizeň základních obilovin v Jihomoravském kraji ve výši 897,8 tisíce tuny při průměrném hektarovém výnosu 5,86 tuny. Produkce by tak byla proti loňskému roku vyšší o 88,9 tisíce tuny.

Jihomoravský kraj je v mezikrajském porovnání po Středočeském kraji vč. hlavního města Prahy druhým největším pěstitelem pšenice ozimé. Letos se očekává, že se této obiloviny sklidí na jižní Moravě 634,8 tisíce tuny, což je proti roku 2019 o 47,6 tisíce tuny více. Protože došlo k redukci osevní plochy, tak nárůst sklizně je v plném rozsahu dán větším hektarovým výnosem – loni se z hektaru svezlo 5,28 tuny zrna, letošní hodnota by mohla být vyšší o 0,77 tuny. I přes tento meziroční nárůst je odhadovaný hektarový výnos, který je o 0,16 tuny pod republikovým průměrem, mezi kraji nejnižší.

Ječmene jarního by se mělo v Jihomoravském kraji urodit 150,4 tisíce tuny, v porovnání s loňskem by to bylo o 14,6 % více. Na tomto navýšení se podílí jak rozšíření osevní plochy z 26,4 tisíce hektaru v roce 2019 na letošních 28,1 tisíce hektaru, tak i nárůst hektarového výnosu. Z hektaru by se nyní mělo svézt 5,36 tuny zrna, loni to bylo 4,97 tuny. Ječmene ozimého by jihomoravští zemědělci měli sklidit 69,1 tisíce tuny, což je o 26,7 % více v porovnání s loňskou skutečností.

Žita bude letos více – při průměrném výnosu 5,17 tuny z hektaru by se mělo sklidit 16,0 tisíce tuny zrna. Tento objem je o pětinu větší proti loňsku. Očekává se, že se letos z 2,1 tisíce hektaru sklidí 7,8 tisíce tuny ovsa, a to je o 45,2 % více než v roce 2019. Hektarový výnos tritikale byl z červnového předpokladu 4,54 tuny navýšený o 13,7 % na 5,16 tuny, sklizeň by tak měla dosáhnout 10,9 tisíce tuny.

Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2010 až 2019 a odhad sklizně k 15. srpnu 2020 v Jihomoravském kraji Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2010 až 2019 a odhad sklizně k 15. srpnu 2020 v Jihomoravském kraji

Předpokládá se, že se na jižní Moravě sklidí 109,7 tisíce tuny řepky, což je v porovnání s rokem 2019 méně o 7,5 tisíce tuny. Důvodem je redukce osevní plochy, která byla meziročně zmenšena o 5,4 tisíce hektaru na 34,1 tisíce hektaru. Letošní hektarový výnos, který je mezi kraji nejnižší, by měl dosáhnout 3,22 tuny, a to je o 0,25 tuny více proti skutečnosti v roce 2019.

Jihomoravští zemědělci letos pěstují brambory, tak jako loni, na 1,5 tisíce hektaru. Letošní hektarový výnos by měl být 29,59 tuny, loni to bylo 25,10 tuny. Pokud se tento předpoklad naplní, tak by se sklidilo 43,8 tisíce tuny brambor s meziročním nárůstem 18,1 %. Také cukrovky technické se letos při správnosti odhadovaného hektarovém výnosu 57,07 tuny sveze více o 15,1 tisíce tuny, a to 236,8 tisíce tuny.

V Jihomoravském kraji se v tomto roce pěstovaly okurky nakládačky na ploše 194 hektarů, loni rozloha s touto plodinou představovala 211 hektarů. Letos se sklidí, při hektarovém výnosu 17,44 tuny, 3,4 tisíce tuny plodů. Loňský hektarový výnos byl téměř dvojnásobný a sklidilo se 5,8 tisíce tuny okurek.

Graf 2 Hektarový výnos vybraných plodin v Jihomoravském kraji a České republice v letech 2010 až 2019 vč. odhadu výnosu k 15. 8. 2020 Graf 2 Hektarový výnos vybraných plodin v Jihomoravském kraji a České republice v letech 2010 až 2019 vč. odhadu výnosu k 15. 8. 2020

Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 15. 8. 2020 Graf 3 Odhad sklizně a výnosu pšenice podle krajů k 15. 8. 2020

 Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 15. 8. 2020 Graf 4 Odhad sklizně a výnosu ječmene podle krajů k 15. 8. 2020

Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 15. 8. 2020 Graf 5 Odhad sklizně a výnosu řepky podle krajů k 15. 8. 2020

 

Kontakt:

Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230