Demografický vývoj v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 9 měsíců roku 2017 zvýšil o 2 185 osob. Přírůstek obyvatel stěhováním mírně převýšil výši přirozeného přírůstku, ale tři čtvrtiny přírůstku obyvatel stěhováním je na straně salda zahraničního stěhování. Proti stejnému období roku 2016 v kraji vzrostl počet živě narozených, počet sňatků i počet přistěhovalých. Zvýšil se ale i počet narozených mimo manželství, počet rozvodů a počet zemřelých. Počty živě narozených, počty zemřelých a počty sňatků byly nejvyšší v uplynulých 10 letech (resp. vždy za 9 měsíců jednotlivých let).

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 30. září 2017 celkem 1 180 997 obyvatel, za 9 měsíců se tak počet obyvatel zvýšil o 2 185 osob. Přírůstek obyvatel stěhováním mírně převýšil výši přirozeného přírůstku. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 1 281 osob více, než se z kraje vystěhovalo a narodilo se zde o 904 osob více, než v kraji zemřelo.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017
(předběžné údaje)Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Z okresů Jihomoravského kraje se počet obyvatel snížil pouze v okrese Hodonín, a to o 234 osob. Byl zde zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním. V Brně-městě a v okrese Znojmo se celkový počet obyvatel sice zvýšil, ale pouze zásluhou přirozeného přírůstku obyvatel, neboť počet vystěhovalých v těchto 2 okresech převýšil počet přistěhovalých. Ve zbylých 4 okresech byl zaznamenán současně migrační i přirozený přírůstek obyvatel. Nejvíce obyvatel, a to 1 645, přibylo v okrese Brno-venkov.

Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán celkem v 8 krajích, v Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském kraji a v Kraji Vysočina se počet obyvatel od počátku roku snížil. Počet obyvatel ČR vzrostl o 18,7 tisíc osob, a to především zásluhou stěhování, neboť přirozený přírůstek tvořil pouze 12 % z celkového přírůstku počtu obyvatel.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2017
(předběžné údaje)Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Podle předběžných údajů se v Jihomoravském kraji za 9 měsíců roku 2017 živě narodilo 10 182 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku bylo o 117 dětí více. V uplynulých 10 letech (resp. vždy za 9 měsíců jednotlivých let) to byl nejvyšší počet živě narozených. Hranice 10 tisíc živě narozených byla v minulém desetiletí překročena v roce 2008, 2009 a 2016.

Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. až 3. čtvrtletí 5 232 chlapců a 4 950 děvčat), v okrese Vyškov ale chlapci tvořili jen 49,8 % narozených dětí. Celkem 48,3 % všech živě narozených dětí bylo prvorozených (4 919 dětí), 37,9 % druhorozených (3 856 dětí) a 1 407 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (13,8 %). Mimo manželství se za 9 měsíců roku 2017 narodilo 4 409 dětí (o 137 více, než ve stejném období minulého roku) a tvořily 43,3 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,9 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Znojmo (52,5 %), naopak v okrese Brno-venkov to bylo pouze 40,3 % dětí.

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zemřelo v Jihomoravském kraji 9 278 osob (4 671 mužů, 4 607 žen), což bylo o 567 osob více než ve stejném období minulého roku. Stejně jako u počtu živě narozených byl i počet zemřelých počtem nejvyšším v posledních 10 letech, (resp. vždy za 9 měsíců jednotlivých let). Ve struktuře zemřelých podle věku byly nejpočetnější skupinou zemřelých osoby ve věku 80 až 89 let (33,4 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (25,0 %). Mezi zemřelými však bylo i 26 dětí do 1 roku a 9 dětí ve věku 1 až 14 let (v souhrnu 0,4 % zemřelých).

Do Jihomoravského kraje se v průběhu ledna až září 2017 přistěhovalo 9 008 osob, tedy o 377 osob více než ve srovnatelném období loňského roku. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 5 308 osob (58,9 % přistěhovalých) a 3 700 osob ze zahraničí (41,1 % přistěhovalých). Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 7 727 osob (o 733 osob více než za 9 měsíců roku 2016). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 5 025 osob (65,0 % vystěhovalých) a 2 702 osob se odstěhovalo do zahraničí (35,0 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 1 281 osob. Saldo vnitřního stěhování ale bylo podstatně nižší (z jiných krajů se přistěhovalo o 283 osob více, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo), saldo zahraničního stěhování tvořilo tři čtvrtiny přírůstku obyvatel kraje stěhováním (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 998 osob).

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí
(předběžné údaje)Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Od počátku roku 2017 bylo v kraji uzavřeno 5 278 sňatků, což bylo o 223 více než za 9 měsíců roku 2016. Podobně jako v případu počtu živě narozených a počtu zemřelých, tak i počet uzavřených sňatků byl nejvyšší v posledních 10 letech. V 3 832 případech byli oba snoubenci svobodní (72,6 % z celku).

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří čtvrtletí 2 118 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 48 více než ve stejném období minulého roku). Žena byla navrhovatelkou rozvodu v 751 případech (35,5 % celku) a v 1 008 případech byl rozvod společným návrhem (47,6 % z celku). V 1 267 případech (59,8 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (632 manželství s 1 dítětem, 568 manželství se 2 dětmi a 67 manželství se 3 a více dětmi).

Podle předběžných výsledků statistického zpracování dat o potratech bylo za 9 měsíců roku 2017 kraji evidováno 2 515 potratů (o 28 méně než ve stejném období loňského roku), z toho 1 314 (52,2 %) představovala umělá přerušení těhotenství. Potratem tak skončilo 19,77 % těhotenství (0,18 % těhotenství skončilo narozením mrtvého dítěte a 80,05 % těhotenství skončilo narozením živého dítěte).

Graf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletíGraf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Zajímavosti demografického vývoje za 9 měsíců lze hledat jednak ve srovnání relativních ukazatelů s ostatními kraji, a také ve srovnání situace v jihomoravských okresech se stavem v ostatních okresech ČR:

Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji:

 • počet sňatků na 1 000 obyvatel (6,0) byl mezi kraji nejvyšší (spolu s Karlovarským a Libereckým krajem a Krajem Vysočina)
 • počet živě narozených na 1 000 obyvatel (11,5) byl 2. nejvyšší
 • podíl živě narozených mimo manželství (43,3 %) byl 3. nejnižší
 • počet zemřelých na 1 000 obyvatel (10,5) byl 4. nejnižší (spolu s Královéhradeckým a Pardubickým krajem)

Okresy Jihomoravského kraje mezi 77 okresy ČR: 

 • v Brně-městě dlouhodobě přetrvává nejvyšší podíl žen, a to 51,70 %
 • v okrese Znojmo byla 3. nejvyšší sňatečnost – 6,3 sňatků na 1 000 obyvatel (spolu s okresem Mladá Boleslav)
 • v okrese Vyškov byla 4. nejnižší rozvodovost – 1,8 rozvodů na 1 000 obyvatel (spolu s okresem Jeseník)
 • počet živě narozených na 1 000 obyvatel v Brně-městě (12,3) byl mezi okresy nejvyšší
 • v okrese Brno-venkov byl 3. nejnižší počet zemřelých na 1 000 obyvatel (9,3)
 • podíl živě narozených mimo manželství v okrese Brno-venkov (40,3 %) byl 3. nejnižší
 • v okrese Brno-venkov byl 4. nejvyšší celkový přírůstek obyvatel přepočtený na 1 000 obyvatel (10,1), když přirozený přírůstek (2,6) byl 3. nejvyšší a migrační přírůstek (7,5) byl 7. nejvyšší mezi 77 okresy

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

 • Tabulková část:
  Demografický vývoj v krajích ČR a v okresech Jihomoravského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2017
 • Počet obyvatel
 • Narození
 • Zemřelí
 • Stěhování
 • Rozvody
 • Pohyb obyvatelstva