Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Na konci roku 2017 žilo v Jihomoravském kraji více než 46 tisíc cizinců, tvořili téměř 4 % obyvatel kraje. Počet cizinců v kraji se v posledních letech zvyšoval každoročně s výjimkou roku 2000 a 2010.

Graf Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském krajiGraf Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském kraji

K 31. 12. 2017 žilo v Jihomoravském kraji 46 574 cizinců, bylo mezi nimi 26 635 mužů a 19 939 žen. Podíl mužů mezi cizinci dlouhodobě převyšuje podíl žen, i když postupně klesá – v roce 2008 bylo mezi cizinci v kraji 61,6 % mužů, v roce 2017 podíl poklesl na 57,2 %.

Meziročně počet cizinců v Jihomoravském kraji vzrostl o 3 127 osob, podíl na obyvatelstvu kraje vzrostl o 0,2 procentního bodu na 3,9 %. Počet cizinců v kraji se zvyšoval každoročně, výjimku tvořily roky 2000 a 2010.

V dělení podle státního občanství bylo mezi cizinci v kraji na konci roku 2017 nejvíce osob ze Slovenska (12 175 osob, tj. 26,1 % celku), z Ukrajiny (10 419, tj. 22,4 % z celkového počtu) a z Vietnamu (4 764, tj. 10,2 % z celku). Z celkového počtu cizinců bylo 42,9 % osob ze zemí Evropské unie (EU28) a 57,1 % osob z jiných zemí.

Tab. 1 Počet cizinců v okresech Jihomoravského kraje*)Tab. 1 Počet cizinců v okresech Jihomoravského kraje

Z okresů Jihomoravského kraje žije nejvíce cizinců v Brně-městě. Ještě v roce 2000 to byla necelá polovina z celkového počtu cizinců v kraji (49,8 %), v letech 2013 až 2017 podíl cizinců žijících v Brně již přesáhl 60 % z celkového počtu cizinců v kraji. Ale zatímco v Brně-městě se počet cizinců v roce 2017 proti roku 2000 ztrojnásobil, v okrese Hodonín jejich počet vzrostl jen mírně (o 293 osob, tj. o 14,2 %). Nejméně cizinců bylo na konci roku 2017 evidováno v okrese Vyškov, a to 1 728.

Tab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017*)Tab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017

V České republice žilo na konci roku 2017 více než 524 tisíc cizinců, tvořili 4,9 % z celkového počtu obyvatel. Nejvíce cizinců (37,2 % z celku) žilo v Praze a nejméně v Kraji Vysočina (1,8 % republikového celku). Nejvyšší podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel byl také v Praze (15,1 %), naopak nejnižší ve Zlínském kraji (1,6 %).

Počet cizinců v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší (8,9 % republikového počtu), ovšem podíl na obyvatelstvu byl mezi kraji až 7. nejvyšší. Počet cizinců v ČR se meziročně zvýšil o 30,7 tisíc, tj. o 6,2 %. K nárůstu počtu cizinců došlo ve všech krajích ČR, k nejvyššímu v Pardubickém kraji, a to o 13,9 %, krajský nárůst o 7,2 % byl mezi kraji 5. nejvyšší.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2017 (PDF)