Cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2016

 

Na konci roku 2016 žilo v Jihomoravském kraji podle předběžných výsledků téměř 44 tisíc cizinců, více než polovina z nich měla v kraji trvalý pobyt. Počet cizinců v kraji se v posledních letech zvyšoval každoročně s výjimkou roku 2000 a 2010.

Graf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském krajiGraf 1 Počet cizinců a jejich podíl na počtu obyvatel v Jihomoravském kraji

Meziročně počet cizinců v Jihomoravském kraji vzrostl o 3 421 osob, podíl na obyvatelstvu kraje (počítáno na střední stav obyvatel ve 3. čtvrtletí 2016) vzrostl o 0,3 bodu na 3,7 %. Nejvíce cizinců žije v Brně-městě. Ještě v roce 2000 to byla necelá polovina z celkového počtu cizinců v kraji (49,8 %), v letech 2013 až 2016 podíl cizinců žijících v Brně již přesáhl 60 % z celkového počtu cizinců v kraji. Ale zatímco v Brně-městě se počet cizinců v roce 2016 proti roku 2000 ztrojnásobil, v okrese Hodonín jejich počet vzrostl jen nepatrně (o 178 osob, tj. o 8,6 %). Nejméně cizinců bylo na konci roku 2016 evidováno v okrese Vyškov, a to 1 731.

Tab. 1 Počet cizinců v okresech Jihomoravského kraje
Pramen: Ředitelství služby cizinecké policieTab. 1 Počet cizinců v okresech Jihomoravského kraje

Podle státního občanství (k dispozici jsou údaje k 31. 12. 2015) bylo mezi cizinci v kraji nejvíce osob ze Slovenska (10 677), z Ukrajiny (9 593) a z Vietnamu (4 557). Z celkového počtu 40 366 cizinců na konci roku 2015 bylo celkem 17 447 osob ze zemí Evropské unie (EU28) a 22 919 osob z jiných zemí.

Tab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje podle vybraného státního občanství (k 31. 12. 2015)
Pramen: Ředitelství služby cizinecké policieTab. 2 Cizinci v okresech Jihomoravského kraje podle vybraného státního občanství (k 31. 12. 2016)

Mezi cizinci v Jihomoravském kraji postupně narůstal podíl cizinců s trvalým pobytem. I když jsou údaje roku 2016 předběžné, ukazují, že 53 % cizinců v kraji má trvalý pobyt. Naproti tomu např. v roce 2005 to bylo pouze 38 % z cizinců v kraji.

Tab. 3 Cizinci v Jihomoravském kraji podle kategorie pobytu
Pramen: Ředitelství služby cizinecké policieTab. 3 Cizinci v Jihomoravském kraji podle kategorie pobytu

V České republice žilo na konci roku 2016 více než 496 tisíc cizinců, 273 tisíc z nich zde mělo trvalý pobyt. Nejvíce cizinců (37,4 % z celku) žilo v Praze, počet cizinců v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší. K meziročnímu nárůstu počtu cizinců došlo ve všech krajích ČR.

Graf 2 Počet cizinců v roce 2015 a 2016 podle krajů ČRGraf 2 Počet cizinců v roce 2015 a 2016 podle krajů ČR

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172