Chov skotu v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2018

 

Stavy skotu na jižní Moravě byly ke konci 1. pololetí letošního roku meziročně navýšeny o 609 kusů na 62,4 tisíce kusů. Objem vyrobeného jatečného skotu v prvních šesti měsících letošního roku dosáhl 4,1 tisíce tun živé hmotnosti, loni to bylo o 201 tun více. Vyprodukováno bylo 90,1 milionů litrů mléka s meziročním navýšením 1,7 %.

Stavy skotu v Jihomoravském kraji ke konci 1. pololetí letošního roku představovaly 62 433 kusů, což je o 609 kusů více než v loňském srovnatelném období. Navýšení stavů skotu vykázaly všechny kraje s výjimkou Středočeského vč. Hlavního města Prahy. Největší rozšíření chovů (nárůst o 2,3 tisíce kusů) uvádí kraj Liberecký, za něj se umístil Zlínský kraj (nárůst o 2,1 tisíce kusů). Prvenství v počtu chovaného skotu mezi kraji drží Jihočeský kraj, kde jejich stavy k poslednímu dni sledovaného období činily 226,1 tisíce kusů, druhým krajem v pořadí je Kraj Vysočina s 220,0 tisíce kusů.

Ve struktuře skotu podle věkových kategorií v Jihomoravském kraji zabírá největší část, a to 44,3 %, skot starší dvou let, z toho 73,0 % jsou krávy dojené. Skot ve věku mezi 1. a 2. rokem tvoří 27,3 % celku, telata (věková skupina do 6 měsíců) 15,6 % a mladý skot (věková skupina od 6 měsíců do 1 roku) 12,8 %.

Průměrné stavy krav v Jihomoravském kraji ve sledovaném období představovaly 24 484 kusů. Objem vyrobeného mléka meziročně vzrostl o 1,7 % a dosáhl 90,1 milionů litrů. Průměrná denní dojivost se v mezikrajském porovnání pohybovala od 19,41 litrů v kraji Karlovarském do 25,33 litrů v krajích Zlínském a Moravskoslezském, Jihomoravský kraj uvádí 24,59 litrů s meziročním nárůstem o 2,3 %.

V Jihomoravském kraji bylo v období od ledna do konce června letošního roku prodáno 87,9 milionů litrů mléka, tržnost mléka tak dosáhla 97,6 %, což je v mezikrajském porovnání nejvyšší hodnota. Největším producentem mléka je Kraj Vysočina, kde bylo 287,2 milionů litrů mléka vyrobeno a 279,3 milionů litrů mléka prodáno.

Počet narozených telat v Jihomoravském kraji v prvním pololetí 2018 představoval 12 453 kusů. Na 100 krav tak připadlo 50,9 narozených telat, což je mezi kraji nejnižší hodnota, která je o 5,7 kusů pod republikovým průměrem.

Ve sledovaném období jihomoravským zemědělcům uhynulo 815 telat do 3 měsíců od narození, procento úhynu telat z počtu narozených dosáhlo 6,5 %. V mezikrajském porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybuje od 6,0 % ve Zlínském kraji do 9,1 % v kraji Karlovarském; republikový průměr je 7,3 %.

V České republice bylo v 1. pololetí letošního roku odchováno 305 317 telat, z toho téměř třetinu této hodnoty  vytvořily společně dva kraje, a to Jihočeský a Kraj Vysočina. Jihomoravský kraj se na republikovém celku podílel 3,8 %. V počtu odchovaných telat připadajících na 100 krav se Jihomoravský kraj umístil s hodnotou 47,5 na nejnižší příčce, opak vykazuje Karlovarský kraj – 58,5 odchovaných telat na 100 krav.

V období leden až červen 2018 bylo v Jihomoravském kraji vyrobeno 4 118 tun jatečného skotu v živé hmotnosti, průměrná hmotnost poráženého kusu činila 495,0 kg. Největší objem vyrobeného jatečného skotu byl ve sledovaném období realizován v Kraji Vysočina (13,2 tisíce tun živé hmotnosti), za něj se umístil Jihočeský kraj s prodejem 11,5 tisíce tun.

Tab. 1 Chov skotu v Jihomoravském kraji Tab. 1 Chov skotu v Jihomoravském kraji

Graf 1 Vývoj vybraných ukazatelů chovu skotu v Jihomoravském krajiGraf 1 Vývoj vybraných ukazatelů chovu skotu v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230